Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken praat verder over AOV op Curacao

DONDERDAG, 21 MAART 2013

WILLEMSTAD — Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) komt vandaag bijeen om verder te praten over de gevolgen van de aanpassing van de Algemene Ouderdomsverzekering (aov). Het betreft hierbij een voortzetting van een bijeenkomst die vorige week plaatsvond.

In het CGOA zijn de officieel erkende overheidsvakbonden Abvo (ambtenaren), Napb (politie), STrAF (douane- en belastingwezen) en SAP (politie) vertegenwoordigd. In dit platform onderhandelen bonden en de overheid over alles wat gevolgen heeft voor de arbeidssituatie van het overheidspersoneel. De ambtenarenvakbonden zijn er niet over te spreken dat de regering de aanpassing van de aov, waarin verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 centraal staat, niet in het CGOA heeft besproken. De regering was echter van mening dat het hier een wet met algemene werking betreft die niet alleen gevolgen voor ambtenaren zal hebben. Zij was bereid om over de gevolgen van de wetaanpassing te praten.

De vakbonden waren het niet eens met de strekking van de stelling van de regering en organiseerden samen met hun collega’s van Sitek (onderwijs), STTK (niet-onderwijzend personeel), Curatca (luchtverkeersleiders) en BTG (werklieden) een informatiebijeenkomst onder werktijd op maandag 4 maart. Na dit overleg vond er een spoedoverleg plaats tussen de vakbondsvertegenwoordigers met premier Daniel Hodge en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais). Hierin was overeengekomen dat de partijen in het CGOA over de gevolgen van de wet zouden praten.

In de bijeenkomst van vorige week bleek dat er behoefte was aan cijfers. Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), opvolger van het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (Apna) heeft toegezegd deze informatie tijdens de bijeenkomst van vandaag te zullen leveren. Specifiek gaat het om hoeveel ambtenaren het slachtoffer van de wetsaanpassing zullen worden. De overheidsambtenaren gaan uit van een aantal van 400 ambtenaren, maar de APC-cijfers zullen hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

Stabley Betrian weg bij CGOA

WOENSDAG, 20 MAART 2013

WILLEMSTAD — Voormalig interim-premier Stanley Betrian keert niet terug als voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Betrian, die deze functie al twee jaar bekleedt, heeft aangegeven op te zullen stappen als voorzitter van het overlegorgaan van overheid en vakbonden die opkomen voor de belangen van het overheidspersoneel.

Betrian stond van eind september tot eind december vorig jaar aan het hoofd van een interim-kabinet. In deze periode was hij niet actief als voorzitter van de CGOA. Valdemar Marcha nam voor hem waar. Maar inmiddels heeft Betrian aangegeven dat hij ervoor kiest om niet meer in deze functie terug te keren. In een reactie tegenover de Amigoe geeft Betrian, in het verleden ook al gezaghebber van het land Curaçao, aan dat hij om puur persoonlijke redenen terugtreedt.

Inmiddels heeft Betrian ook ontslag genomen als voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Een functie die hij nu al tien jaar bekleedt. “Ik heb altijd gezegd dat je niet te lang op een functie moet blijven zitten. Dat is voor mij reden om op te stappen. Anders zou ik zelf handelen tegen wat ik altijd heb gezegd.” Betrian is er nog niet uit wat hij in de komende periode zal gaan doen. In de afgelopen weken werd zijn naam genoemd als een potentiële kandidaat om de nieuwe gouverneur van Curaçao te worden. Maar Betrian stelt deze functie niet te ambiëren.

Share this page:
« Back
Back to Top