Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CBS publiceert Census 2011 informatie over demografie en migratie op Curacao

Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek

26 MAART 2013

Serie: Senso ta konta, nr.1

Willemstad – Ingaande vrijdag 22 maart heeft het CBS de eerste twee series tabellen van
Census 2011 op de CBS website gepubliceerd. Het betreft informatie met betrekking tot
demografische kenmerken en informatie die met migratie-kenmerken ( geboorteland en
nationaliteit) van de bevolking te maken hebben. In de komende periode zullen elke twee
weken nieuwe tabellen worden geplaatst op de CBS Website. Op een later tijdstip zullen
alle tabellen gecompileerd worden in een Censuspublicatie.

Enkele observaties op basis van tabellen in de series Demografie en Migratie zijn:

Bevolking, geslacht en leeftijd

– Op de datum van de Census ( 26 maart 2011) wonen er 150.563 personen in
Curaçao ( 2001: 130.627)
– De bevolking bestaat uit 81.715 vrouwen (55%) en 68.848 mannen (45%)
– 13,8% van de bevolking is 65 en ouder (20.728)
Burgerlijke staat en Samenwonen
– De burgerlijke staat van de bevolking van 16 jaar en ouder (118.881 personen)
is als volgt: 43.598 personen (36,7%) zijn gehuwd
– Woont U samen met een partner? Ook deze vraag werd gesteld aan personen
van 16 jaar en ouder. 40.720 personen (34,3%) wonen samen en zijn gehuwd
met hun partner en 48.029 personen (40,4%) van 16 jaar en ouder hebben geen
partner.

Religie

– Het Rooms Katholiek geloof is de grootste denominatie met 109.538 personen
(73,1%).
Geboorteland

– Van alle inwoners van Curaçao zijn 114.200 personen (75,8%) op Curaçao
geboren, 35.647 bewoners ( 23,7 %) zijn buiten Curaçao geboren.
– De 3 belangrijkste geboortelanden zijn: Nederland: 8.988 personen (6%), de
Dominicaanse Republiek: 5.405 personen (3,6%), Colombia: 4.537 personen
(3%)

Nationaliteit

– 133.556 personen (88,7%) hebben de Nederlandse nationaliteit. De 3 buitenlandse
nationaliteiten die het vaakst voorkomen zijn de nationaliteiten van de volgende
landen: Colombia: 3.386 personen (2,2%), Dominicaanse Republiek: 2.906
personen (1,9%), Haïti: 1.772 personen (1,2%),

Geboorteland van ouders

In de Census van 2011 werd voor het eerst ook de vraag gesteld waar de vader en
moeder van de respondent geboren waren.
Voor 101.437 personen (67,4%) geldt dat de vader in Curaçao geboren is; voor
99.282 personen (65,9%) geldt dat de moeder in Curaçao geboren is.
Voor 89.570 personen (59,5 %) geldt dat beide ouders in Curaçao geboren zijn.

Op de website zijn er verder ook tabellen over de feitelijke verblijfsduur (duration of
residence) en de geplande verblijfsduur (intended length of stay) van personen die buiten
het eiland geboren zijn.

Op basis van de tabellen krijgt men een cijfermatig inzicht in de grote diversiteit aan
geboortelanden en nationaliteiten van de inwoners in Curaçao. In de nabije toekomst zal
het CBS meer diepgaande analyses publiceren over deze onderwerpen.

Share this page:
« Back
Back to Top