Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CBS doet budgetonderzoek in Caribisch Nederland

28-02-2013

CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat een budgetonderzoek doen op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. Het onderzoek richt zich op bestedingen van lokale huishoudens, onder meer om de inflatie te berekenen. De inflatie steeg de laatste jaren hard op de drie eilanden.

Het budgetonderzoek wordt om de vijf jaar gehouden, meldt het CBS. Het laatste budgetonderzoek werd in 2004/2005 uitgevoerd. Op Bonaire worden 600 huishoudens bezocht, op Saba 315 en op Sint-Eustatius 450. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.

Share this page:
« Back
Back to Top