Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Caribisch Nederland vraagt praktische aanpassingen in Den Haag

DINSDAG, 12 MAART 2013 1

DEN HAAG — De delegatie van Bonaire, Saba en St. Eustatius die deze week Nederland bezoekt, vraagt om verschillende relatief kleine maar praktische aanpassingen, waarmee de bewoners erg geholpen zouden zijn. In gesprekken met de Eerste Kamer en het ministerie van Financiën kwamen vandaag enkele punten aan de orde.

Vlnr.: minister Ronald Plasterk, Burney El Hage (Bonaire) en Chris Johnson (Saba)

Gedeputeerde Burney El Hage van Bonaire zei dat de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met name erg benieuwd was naar de dagelijkse praktijk op de drie eilanden, bijvoorbeeld met betrekking tot de AOW maar ook de gezondheidszorg, waarvoor aanvankelijk met ingang van 1 januari forse bezuinigingen golden, maar die mede door toedoen van de Eerste en Tweede Kamer met een halfjaar zijn uitgesteld door minister Edith Schippers van Gezondheidszorg.

De delegaties gaven aan dat beter overleg met Nederland tot een veel betere oplossing kan leiden. “We hebben een concreet voorstel om de ingang van de bezuinigingen verder uit te stellen tot bijvoorbeeld 2014 in plaats van juli 2013, zodat we tijd hebben om samen met Schippers tot een oplossing te komen. En niet alleen met bestuurders, maar ook met de zorgsector”, zei El Hage na afloop van het gesprek. Tijdens de ontmoeting werd verder gesproken over de invulling van de evaluatie van de staatkundige herstructurering in 2015, waarbij de wens werd uitgesproken om van die gelegenheid geen politiek machtsspel te maken.

De delegaties hadden ook concrete voorstellen voor het ministerie van Financiën, de tweede afspraak van vandaag. Zo wil Bonaire de mogelijkheden te bespreken om de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) af te schaffen voor bepaalde bouwwerkzaamheden, een maatregel als impuls voor de bouwsector en vergelijkbaar met de BTW-verlaging voor arbeidslonen bij verbouwingen en renovatie in Nederland. Saba is zelfs voorstander van een gehele afschaffing van de ABB, omdat de opbrengsten eigenlijk niet opwegen tegen de kosten van de belastingregeling in een kleine gemeenschap.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaf maandag tijdens de welkomstbijeenkomst aan dat hij alle aandacht heeft voor het welzijn van de inwoners van de drie eilanden. “We kunnen weinig doen aan de slechte economische tijden, maar ondanks dat kunnen we wel zorgen dat de levensomstandigheden verbeteren voor de mensen in de Nederlandse openbare lichamen”, aldus de minister.

Gedeputeerde Chris Johnson van Saba zei dat hij goed beseft dat de Nederlandse regering moet bezuinigen. “Dat is prima, maar laten we het geld dat er is dan wel verstandig uitgeven.” Volgens Johnson wordt er te veel geld uitgegeven aan onnodig onderzoek, dure consultants, hoge ambtenarensalarissen en het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Share this page:
« Back
Back to Top