Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Captive-wet in 2013 in Curaçaose Staten

29 NOVEMBER 2013

Willemstad – De Initiatief- landsverordening van PAIS over zogenoemde ‘captives’, waarmee de internationale financiële dienstverlening een extra impuls krijgt, kan de goedkeuring wegdragen van de coalitiepartij PS en de op- positiepartijen MAN en PAR. Desalniettemin levert deze nog zoveel vragen op van deze partijen en ook van MFK, dat eerst alle vragen beantwoord moeten worden alvorens over te gaan op behandeling in de openbare vergadering van de Staten.

Het initiatiefwetsvoorstel werd twee maanden geleden besproken in de centrale com- missie van de Staten en het schriftelijke verslag hiervan was onlangs klaar. Op basis daarvan stelt PAIS: ,,De partij zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden zodat het voorstel hopelijk nog dit jaar in de Staten besproken en aangenomen kan worden.”

Een captive is een speciaal soort verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon, die eigendom is van een verzekeringsmaatschappij of van een industrieel- of handelsconcern, dat actief is in een andere sector van het bedrijfsleven maar een eigen verzekeringsmaatschappij heeft opgericht voor de bedrijfsrisico’s.

Voor de wet is een aanpassing nodig in de Landsverordening op de winstbelasting 1940.

De meeste partijen die het voorstel bespraken geven duidelijk aan dat de wetswijziging ook voordelen moet hebben voor de gemeenschap. PS stelt: ,,De PS is het eens met het onderliggende ontwerp. De fractie brengt naar voren dat het alle ontwerpen die het investeringsklimaat bevorderen en verbeteren, steunt. Dit zolang de gemeenschap ook bevoordeeld wordt.” MFK ver- woordt het zo: ,,De fractie betreurt het dat de initiatiefnemers opkomen voor het belang van maar amper zestien captives terwijl er voor de burger geen enkel voordeel uit te halen valt. Wat zijn de voordelen voor de gemeenschap?” MAN: ,,De fractie wenst te weten wat de onderhavige wijziging betekent voor de economie.

Overgangsregeling NFR gebruiken

Na het invoeren van het Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR), heb- ben captives geen mogelijkheid meer het bedrijf uit te voeren te- gen een gunstig winstbelasting- tarief van 2,4 tot 3 procent. Al- thans, er is een overgangsrege- ling ingesteld tot het jaar 2019.

De initiatiefnemers hopen dat met het wetsontwerp de captives die nog gebruikmaken van de bovengenoemde overgangsregeling besluiten om op Curaçao te blijven. De Raad van Advies (RvA) boog zich ook al over de initiatief-ontwerplandsverorde- ning waarin nog de nodige onduidelijkheden schuilen. Zo is het niet duidelijk op welke captives de wet betrekking heeft: nieuwe captive verzekeringsmaatschappijen, alleen ‘captives’ of ook internationaal opererende verzekeringsmaatschappijen en/of ook lokale verzekeringsmaatschappijen, die geen captives zijn.

In elk geval wordt in de Memorie van Toelichting (MvT) uitgelegd dat in vergelijking met andere eilanden in de regio die over de 1.000 captives hebben, Curaçao alleen een handjevol captives kent. Op Curaçao is slechts één life insu- rance captive, zijn tien non-life insurance captives en vijf professionele herverzekeraars ingeschreven in het register van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De netto-omzet van de captives die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen bedroeg voor het jaar 2011 nog 608,6 miljoen gulden, aldus de MvT waarin ook vastgesteld wordt dat er een neergang is in het aantal captives dat zich hier vestigt. Voor het aantrekken van captives kan Curaçao zichzelf promoten op het feit dat het eiland aantrekkelijk is vanwege het stabiele politieke klimaat, het justitiële systeem en het hoogwaardige toezicht op de sector vanuit de CBCS.

Sector is voor gestudeerden

PAIS heeft er begrip voor als mensen denken dat de internationale financiële sector alleen maar voor een klein groepje bestemd is. ,,De realiteit is echter dat veel gestuurde Cura- çaoënaars in deze sector werken. We sturen altijd heel veel studenten naar Nederland voor studie en ook op de University of Curaçao (UoC) studeren veel jongeren. In de financiële dienstverlening kunnen vele van deze gestudeerden terecht en zijn dan verzekerd van een goed inkomen. Dat willen ouders toch allemaal voor hun kinderen? De sector lijkt klein, maar draagt met grote bedragen bij aan de staatskas.”, aldus PAIS.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top