Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Calculatiefout in begrotingen Curaçaose voogdijraad en reclassering voor 2014

28 OKTOBER 2013

Willemstad – Er is een calculatiefout gemaakt in de begroting van 2014, bij zowel de reclassering als de voogdijraad. Dat is deze week door de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), tijdens de begrotingsbehandeling in de centrale commissie- vergadering van de Staten gesteld.

Dit komt volgens hem omdat het ministerie van Financiën als ijkpunt april 2013 genomen heeft. ,,Ik ben in gesprek met het ministerie en de minister van Financiën om deze fout in de suppletoire begroting te her- stellen. Het te lage bedrag levert anders enorme problemen op bij beide diensten”, aldus Navarro.

De Statenleden vroegen ook aandacht voor het Meldpunt Kindermishandeling dat onder de voogdijraad valt. Hier is 300.000 gulden voor nodig. Dit bedrag moet ook op de suppletoire begroting terugkomen of in de nota van wijziging. De gel- den voor Bureau Slachtoffer- hulp zijn overigens niet afgenomen, ook al lijkt het wel zo op de begroting, zo legt de minister uit. Er is namelijk een bedrag voor de Stichting Beveiligingszorg overgeheveld naar de gevangenis (SDKK), maar wat er overblijft is eigenlijk een verhoging voor het bureau. In de Staten is ook gepleit voor het instellen van een speciaal bureau voor slachtoffers van huiselijk geweld bij het Korps Politie Curaçao (KPC).

Volgens Navarro moeten daar ook mannen in tewerkgesteld worden want hoewel in de meerderheid, zijn het niet alleen vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Overigens is het een speerpunt bij het Open- baar Ministerie om meer aan- dacht te hebben voor huiselijk geweldelicten. De minister heeft aangekondigd dat er een veiligheidshuis komt, een zogenoemd Kas Sigur, waarin verschillende organisaties samenwerken en regelmatig informatie uitwisselen over zorg- en risicojongeren.

Voor dit preventieproject wordt 3,2 miljoen gulden uitgetrokken uit het criminaliteitsfonds. Overigens vindt de minister het totaal begrote bedrag van 232 miljoen gulden niet voldoende. ,,Op ons wensenlijstje staat een bedrag van 252 miljoen gulden. Maar ik weet dat er financiële beperkingen zijn en niet alle wensen ingewilligd kunnen worden.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top