A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Bureau voor de Staatschuld Vierde Kwartaal Rapportage 2016 Suriname

Het laatste kwartaal van 2016 heeft enkele opmerkelijke ontwikkelingen doorgemaakt.
Allereerst heeft de Overheid, in oktober, voor een tweede keer waarde papieren uitgegeven op de internationale kapitaalmarkt. Ook deze keer was het de Oppenheimer & Co. INC fonds die belast was met de uitgifte van de senior notes. Echter is er ditmaal uitgegeven voor US$ 550 miljoen tegen een looptijd van 10 jaren en een rentevoet van 9,25%. Tot en met december was daadwerkelijk US$ 459,9 miljoen van deze middelen benut.

Doordat het obligoplafond voor de Staatsschuld mede door bovengenoemde ontwikkeling onder druk kwam te staan is de Minister van Financien in december tweemaal gematigd door De Nationale Assemblee om af te wijken van de vastgestelde schuld ratio’s.

Dit voor het aangaan van twee buitenlandse leningen met China t.b.v. de infrastructuur, het Dalian 4 project, en voor het nationale breedband netwerk project, Telesur. De condities van deze leningen zijn respectievelijk: hoofdsom US$ 235 miljoen, een vaste rente van 2% en een looptijd van 15 jaren en een hoofdsom van US$ 98,5 miljoen, een vaste rente van 3% en een looptijd van 15 jaren.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top