Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Botika's Curaçao wilen dezelfde receptregelvergoeding als Aruba en Bonaire

ZATERDAG, 25 FEBRUARI 2012

WILLEMSTAD — De groep van Samenwerkende Apothekers Curaçao (SAC) is een voorstander van een receptregelvergoeding (rrv), die tenminste gelijk is aan die van Aruba of Bonaire.

Dat schrijft de SAC in een brief aan het Curaçaose parlement. Via meerdere informele kanalen heeft de groep vernomen dat er een rrv ten behoeve van de apotheken op Curaçao in de maak is. Om het kwaliteitsniveau van de apotheken te behouden of zelfs te verbeteren, wil de farmacie dezelfde tarieven als op de zustereilanden.
De apotheken op Aruba en Bonaire zijn volgens hen volledig te vergelijken met die op Curaçao. De personele bezetting, inrichting, automatiseringsgraad en het assortiment zijn nagenoeg gelijk. Elke rrv die lager is dan die op Aruba of Bonaire zal het kwaliteitsniveau en de servicegraad van de apotheken op Curaçao aantasten. Nu bedraagt de rrv bij de SVB-verzekerden 7 gulden. Voor FZOG-verzekerden krijgen de apothekers meer. Daar bedraagt de rrv 10 gulden. De nieuwe rrv gaat uit van een bedrag dat tussen deze vergoedingen inzit. De rrv is het tarief dat apotheken voor hun dienstverlening in rekening mogen brengen per afgeleverd receptgeneesmiddel.

De apothekers hebben ook praktische bezwaren tegen een zogenoemde eigen bijdrage, die de patiënten moeten ophoesten. “In het kader van beheers- en bezuinigingsmaatregelen kunnen we nog opmerken dat een lagere rrv nauwelijks bijdraagt aan een daadwerkelijke besparing op de kosten van de geneesmiddelenuitgaven”, aldus SAC. Volgens hen besparen de volgende methodes meer geld: een maximumprijzenbeleid voor de importeurs, afschaffing van de invoerrechten en de omzetbelasting op genees-en verbandmiddelen en het toestaan van parallelimport door alle agentschappen. Ook stellen de apothekers dat er bij een verlaging van de rrv sprake zou zijn van een rechtsongelijkheid voor de apotheken op Curaçao. De apothekers in het Caribisch deel van het koninkrijk dienen dezelfde normen en standaarden te volgen voor het overhandigen van genees- en verbandmiddelen aan hun patiënten.

De brief had echter niet naar het parlement verstuurd moeten worden. In een reactie schrijft Statenvoorzitter Ivar Asjes dat een regeling als de rrv een eenzijdige regeringsaangelegenheid is, waarbij de regering zelfstandig haar beleid vaststelt en ten uitvoer brengt. Daarom verzoekt hij de SAC om zich tot de regering te wenden.

Share this page:
« Back
Back to Top