Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaans project bevordering integriteit opgedragen aan oud-premier Pourier

WOENSDAG, 10 APRIL 2013

KRALENDIJK — Het Project Integriteitsbevordering van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is afgelopen vrijdag definitief gestart. De aftrap werd verricht door gezaghebber Lydia Emerencia.

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Abvo-gebouw. De leden van de Werkgroep Integriteitsbevordering bestaat uit twee kerngroepen. Een project-kerngroep en een project-adviesgroep Integriteit, die de kerngroep bijstaat. Tijdens de bijeenkomst werden de leden voorgesteld.

Symbolisch droeg Emerencia de uitvoering van het project over aan de trekker van de project-kerngroep, Valdemar Marcha. Ook werden enkele lezingen verzorgd over het thema: ‘Het bevorderen van integriteit’, ‘Trends’ en ‘Implicaties voor de lokale overheden’. Naast Valdemar Marcha is Edith Strauss ook lid van de kerngroep. Deze groep krijgt advies en bijstand van een project-adviesgroep, die is samengesteld uit Jaime Saleh, Evert Piar, Nico Schoof van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Alain Hoekstra van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (Bios).

Input

Het project is opgedragen aan de onlangs overleden Miguel Pourier. Hij was degene die integriteit binnen de overheid het meest heeft benadrukt. Voor Pourier was integriteit een vereiste, waaraan elke bestuurder moet voldoen, legde Emerencia uit in haar introductie.

Binnen de overheid is maanden gewerkt aan de voorbereiding van het project. Het initiatief daartoe werd door haar genomen, als onderdeel van haar taak en verantwoordelijkheid. Zij is daarbij ondersteund door het Bestuurscollege.

Ook de Eilandsraadsleden, gedeputeerden, eilandsecretaris, directeuren van de directies, de directeur Financiën, griffier en chef Kabinet van de Gezaghebber, hebben input gehad en hebben het concept van commentaar voorzien. Dit gebeurde onder leiding van Nico Schoof van het VNG, die op verzoek van de gezaghebber het proces coördineert. De reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het project.

Het uiteindelijke resultaat is afgelopen vrijdag in twee aparte sessies gepresenteerd aan de bestuurders en topambtenaren van het OLB. Later volgde er een bijeenkomst voor verschillende maatschappelijke groeperingen, zoals vakbonden, overheidsbedrijven en de Kamer van Koophandel

 

Opdrachten

De project-kerngroep krijgt twee opdrachten mee, aldus Emerencia. Ten eerste moet de kerngroep, om de integriteit op het eiland te kunnen bevorderen, de huidige situatie inventariseren, omschrijven en analyseren. Daarbij moet men zich niet alleen richten op de procedures, het structuren en de regelgeving die voor integriteit instaat. Zij zal ook de praktijk onder de loep moeten nemen, evenals de heersende percepties, denkwijzen, normen en waarden over integriteit. De tweede opdracht is om aanbevelingen te doen over het optimaliseren van de integriteit op het eiland.

Het project tracht op een constructieve en integrale wijze een bijdrage te leveren aan integriteit binnen het bestuur van het OLB.

Emerencia benadrukte dat integriteit een zaak is van de gehele gemeenschap en niet alleen de verantwoordelijkheid van bestuurders en politici. “Niet alleen de bestuurders zijn verantwoordelijk voor de integriteitsbevordering. Integendeel, de hele gemeenschap is verantwoordelijk voor het bevorderen en koesteren van integriteit. Daarom is het project niet alleen gericht op bestuurders, maar op de hele gemeenschap en de ambtenaren.”

Waarschuwing

De presentatie ging vergezeld van drie lezingen over het thema. De sprekers waren Bios-directeur Alain Hoekstra, Nico Schoof (VNG) en Herbert Diaz, een expert uit Aruba. Allen wezen zij op het positieve effect van integriteit op de ontwikkeling van de gemeenschap en het eiland. Zij waarschuwden ervoor, dat gebrek aan integriteit zal leiden tot een ernstige vorm van wantrouwen in de overheid en gebrek aan efficiëntie en effectiviteit bij het bestuur

Daarbij werd gewezen op de verschillende principes van deugdelijk bestuur, die internationaal door alle regeringen worden onderschreven. Daaronder vallen onder meer integriteit, transparantie, eerlijkheid en respect.

Het is de bedoeling om de gemeenschap op de hoogte te houden van de vorderingen van de werkgroep.

Share this page:
« Back
Back to Top