Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse gezaghebber Emerenciana waarschuwt overvallers

WOENSDAG, 17 APRIL 2013

KRALENDIJK — Geen nieuwe keiharde mededelingen over hoe de autoriteiten denken de criminaliteitsgolf van de laatste dagen een halt toe te roepen. Wel een oproep aan de bevolking om de politie te steunen bij het opsporen van de daders met zo veel mogelijk informatie.

Bovendien een ferme waarschuwing aan het adres van de boosdoeners, dat er niet zal worden gerust voordat er een eind komt aan de wandaden en de daders ervoor boeten. Dat was de kern van de boodschap van gezaghebber Lydia Emerencia, tijdens een persconferentie over de overvallen.

De atrako’s van de laatste weken zijn zodanig dat zij een alarmerende omvang hebben bereikt, aldus gezaghebber in haar openingsstatement.

Als een bezorgde moeder drukt zij zich als volgt uit: “Ik wil de bevolking informeren dat ik heel erg bezorgd ben. Ik ben mij er tevens van bewust dat de bevolking zich ook zorgen maakt. Ik ben ervan bewust dat deze situatie zorgt voor angst en onveiligheid: iedereen wenst dat deze overvallen ophouden en dat iedereen weer gerust kan zijn op Bonaire.”

In een poging om de bevolking gerust te stellen, zegt zij dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om het probleem aan te pakken en zo snel mogelijk op te lossen. De politie doet haar uiterste best en heeft een speciaal team samengesteld om aan het oplossen van de overvallen te werken.

Zelf is zij ook constant in contact met het korps en steunt de politie volledig in haar inspanningen om de veiligheid op het eiland te waarborgen. Daarbij is afgesproken dat indien de korpsleiding voelt dat het probleem hen boven het hoofd groeit, hulp van buitenaf zal worden ingeroepen.

Zij waarschuwde de overvallers, dat er niet zal worden gerust voordat er een halt is toegeroepen aan deze daden. “Ons gerechtelijk systeem zal weldegelijk worden toegepast. Wij verwerpen deze daden volledig en zullen alles aanwenden om de verantwoordelijken hiervoor te laten boeten”, aldus Emerencia.

Zij deed een oproep aan de bevolking om de politie te steunen en alle informatie door te geven. Ook vroeg zij de bevolking de ogen en oren goed de kost te geven en een oogje in het zeil te houden in de wijken en de problemen in een vroeg stadium aan te pakken, in de relaties, de opvoeding en om minder agressief te zijn.

Share this page:
« Back
Back to Top