Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse Eilandsraad verwerpt motie gezaghebber

ZATERDAG, 28 DECEMBER 2013

KRALENDIJK — Een motie van de oppositie waarin de Eilandsraad wordt gevraagd om te erkennen dat gezaghebber Lydia Emerencia wettelijk in functie is tot haar ontslag officieel ingaat, is vlak voor kerst door de meerderheid verworpen.

De motie, waarin de gedeputeerden, de Rijksvertegenwoordiger en de gezaghebber ook wordt gevraagd om met elkaar op een respectvolle manier om te gaan, werd met twee stemmen voor en drie tegen verworpen door de Eilandsraad.

De indieners van de motie constateren dat ondanks verschillende bemiddelingspogingen en manifestaties, toch een motie van wantrouwen tegen de gezaghebber is aangenomen, die geleid heeft tot haar ontslag met ingang van 1 maart 2014. Continuïteit van bestuur en het volksbelang eisen dat alle bestuursorganen samenwerken. De grondslag daarvoor is wederzijds respect.

Omdat twee van de gedeputeerden, de Rijksvertegenwoordiger en de gezaghebber zeer binnenkort hun functies neer zullen leggen en in die functies nog niet is voorzien, moet men op grond van ethiek en geldende wetten in harmonie met elkaar blijven werken, aldus de motie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top