Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse Eilandsraad steunt Bestuurscollege in acties tegen maatregelen zorgpakket

WOENSDAG, 09 JANUARI 2013

KRALENDIJK — De acties van het Bestuurscollege, gericht op het tegenhouden of aanpassen van de maatregelen genomen door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kunnen rekenen op de volledige steun van de meerderheidscoalitie in de Eilandsraad.

Dat schrijft UPB-fractieleider Jeffrey Levenstone. Hij schrijft dat de eenzijdige beslissing van de minister tegen alle afspraken in is en bovendien beschouwd kan worden als een onverantwoordelijk besluit en een daad van onbehoorlijk bestuur.

“Wij houden ons aan de schriftelijke afspraak dat voorzichtigheid wordt betracht bij het invoeren van wijzigingen in de onderhandelde structuur, nog voor de evaluatie die plaats moet vinden na vijf jaar en wij zijn blij om te vernemen dat het Bestuurscollege dit ook onderschrijft”, aldus Levenstone.

Levenstone zegt dat de coalitiepartijen het ook niet eens zijn met de argumentatie van de minister, dat gelijktrekking wordt toegepast met het Europese deel van Nederland. Dit is volgens Levenstone een flagrante schending van de status van Bonaire, een bijzondere gemeente. De keuze voor die status moet Bonaire de ruimte bieden om op hetzelfde niveau als Nederland te komen, door besluiten te implementeren die het eiland helpen om de achterstanden te elimineren, die het gevolg zijn van het deel uitmaken van de Antilliaanse structuur.

Levenstone vindt dat het afgelopen moet zijn met het geschreeuw dat Bonaire volledig moet integreren in Nederland. “Wij willen bij iedereen in herinnering brengen, vooral diegenen die schreeuwen dat wij volledig moeten integreren in Nederland, dat wij niet gekozen hebben om gelijk te zijn aan Nederland, juist om dit soort maatregelen te vermijden. Wij hopen dat iedereen heeft begrepen wat dat zal betekenen voor Bonaire en dat zij zich nu zullen aansluiten bij de inspanningen die dagelijks worden verricht om welzijn en ontwikkeling te brengen voor het eiland”, aldus Levenstone.

Share this page:
« Back
Back to Top