Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse consument profiteert niet van ABB-voordeel

ZATERDAG, 06 APRIL 2013

KRALENDIJK — Supermarkten op Bonaire lijken geen haast te maken met het doorgeven van het voordeel van de verruiming per 1 januari van de ABB-vrijstelling aan de consument. Dit blijkt uit de ‘ABB monitor 2012-2013’ van consumentenbond Unkobon, die gisteren werd gepubliceerd. Een exemplaar daarvan werd gisteren door Unkobon-voorzitter Celia Fernandes Pedra aan gezaghebber Lydia Emerencia aangeboden. Unkobon roept de supermarkten op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het voordeel volledig door te berekenen in de prijzen.

Per 1 januari 2013 werden veel levensmiddelen vrijgesteld van de 8 procent Algemene Besteding Belasting (ABB), die tot die datum werd geheven bij invoer of bij productie op Bonaire. Om te controleren of de belastingverlaging in de prijzen is doorberekend, zijn vrijwilligers van consumentenbond Unkobon in de laatste week van november 2012 en in de eerste weken van februari 2013 de winkels ingegaan om prijzen van een groot aantal levensmiddelen te noteren. Er zijn dertien grote en kleinere supermarkten bezocht, waarvan drie in Rincon.

Geen enkele van de bezochte supermarkten heeft het voordeel van de verruiming per 1 januari van de ABB-vrijstelling volledig aan haar klanten doorgegeven. Uit de steekproef van de bond blijkt dat prijsdalingen in een deel van het assortiment werden gecompenseerd door prijsstijgingen in een ander deel. Gemiddeld over alle onderzochte supermarkten werd slechts 17 procent van het ABB-voordeel doorgeven aan de consument. Bij de kleine supermarkten is een mogelijke oorzaak voor dit lage percentage dat het laatste waarnemingsmoment van Unkobon nog te vroeg was om de oude voorraden weg te werken. Dit argument gaat veel minder tot niet op voor grotere supermarkten met een hoge omzetsnelheid

Per saldo kreeg de consument slechts bij één supermarkt, Warehouse Bonaire, het voordeel grotendeels toebedeeld in de vorm van lagere gemiddelde prijzen.

Om inzichtelijk te maken in hoeverre de supermarkten de ABB-verruiming hebben doorgevoerd, heeft Unkobon de gemiddelde prijsdaling per supermarkt van het assortiment artikelen met verruimde ABB-vrijstelling (exclusief groenten en fruit), in vijf categorieën ondergebracht.

Daarbij constateert zij dat er bij de supermarkten in de laagste categorie geen sprake was van een daling, maar van een gemiddelde prijsstijging van het assortiment artikelen met verruimde ABB-vrijstelling

Met de ABB-monitor heeft Unkobon onderzocht in hoeverre de winkels het ABB-voordeel hebben doorgegeven aan de consument. Het is geen vergelijkend prijzenonderzoek. De indeling in categorieën zegt niets over de hoogte van de prijzen in een supermarkt.

Het rapport zal integraal worden gepubliceerd op de website van Unkobon, www.consumentenbonaire.com.

Share this page:
« Back
Back to Top