Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaans Bestuurscollege: Snoeien in zorgpakketmaakt maakt zorg ontoegankelijk

ZATERDAG, 05 JANUARI 2013

KRALENDIJK — De voorgestelde wijzigingen in het zorgpakket, met name op het gebied van de fysiotherapie en de gebitscorrectie voor kinderen, betekenen dat deze zorg niet meer toegankelijk is voor circa 65 procent van de bevolking. Dat komt omdat door het ontbreken van een aanvullende verzekering en voldoende inkomen, de kosten hiervan niet meer zijn op te brengen.

Dat schrijft het Bestuurscollege (BC) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers.

Het BC reageert daarmee op de wijzigingen die per 1 januari worden doorgevoerd in het zorgpakket op de eilanden. Volgens het college zullen als gevolg daarvan fysiotherapeuten hun deuren moeten sluiten. Daarom ondersteunt het eilandbestuur acties om dat te voorkomen.

Het eilandbestuur noemt de voorbereidingstermijn van tien dagen, de feestdagen inbegrepen, volstrekt onvoldoende. Terwijl er in de Caribisch Nederland (CN)-week van oktober 2012 juist gesproken is over het belang van tijdige communicatie en overleg over beleidvoornemens en over het feit dat de openbare lichamen de gelegenheid wordt geboden om te reageren. “Uw handelwijze met betrekking tot de wijziging van het zorgpakket is ons inziens niet in overeenstemming met deze afspraken met de regering”, schrijft het college.

Bovendien wijken de gepubliceerde wijzigingen aanzienlijk af van datgene dat eerder door het Zorgverzekeringskantoor met het college is gecommuniceerd.

Volgens het college gaat het argument niet op, dat er een situatie is opgetreden vergelijkbaar met het Europese deel van Nederland. Immers, de omstandigheden zijn in het Caribische deel van Nederland anders. Een argument dat door de regering ook wordt gebruikt als het gaat om voorzieningen als AOV en bijstand, aldus het Bestuurscollege.

Volgens het BC is eerder duidelijk afgesproken, dat het zorgpakket moet beantwoorden aan het eigen CN-zorgprofiel en de daarbij behorende zorgkosten. Eventuele wijzigingen dienen getoetst te worden aan dit (op basis van onderzoek) vastgestelde zorgprofiel. Daarnaast geldt dat de bevolking van CN heel veel maatregelen opgelegd heeft gekregen. Het college wijst te drastische maatregelen, die de mens direct raken, ten zeerste af.

De wijzigingen zijn trouwens ook niet in overeenstemming met de afspraken die in oktober zijn gemaakt over de integrale aanpak van armoedeproblematiek. Daarom verzoekt het Bestuurscollege de minister met klem om het besluit op te schorten, voordat er op de genoemde onderdelen onomkeerbare schade aan de zorg op de BES-eilanden wordt toegebracht. Zo wordt ook gelegenheid geschapen om samen te zoeken naar passende oplossingen.

Share this page:
« Back
Back to Top