Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaire krijgt gedragscode voor bestuursorganen

DONDERDAG, 06 DECEMBER 2012

KRALENDIJK — De Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WolBES) wordt binnenkort gewijzigd om de gezaghebbers een grotere verantwoordelijkheid toe te kennen op het terrein van het bewaken van integriteit van bestuur. In dat licht bezien is gezaghebber Lydia Emerencia bezig met het voorbereiden van een project om de integriteit van de bestuursorganen een steviger basis te geven.

In het project om de integriteit te bevorderen werken verschillende instanties samen, ook de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Het doel hiervan is om te komen tot een integraal integriteitsbeleid voor het OLB, aldus Emerencia. Binnen dat beleid past ook het opstellen van een ethische gedragscode, die moet gaan gelden voor de drie bestuursorganen, de Eilandsraad, het Bestuurscollege en de gezaghebber.

Ieder bestuursorgaan krijgt een eigen gedragscode, een beschrijving hoe men zich als lid van dat bestuursorgaan dient te gedragen, gebaseerd op de bepalingen in de wet. De Eilandsraad is verplicht conform artikel 16, derde lid van de WolBES , om die code vast te stellen voor zijn leden. De Eilandsraad stelt ook een gedragscode vast voor het Bestuurscollege en de gezaghebber. Die moet gezien worden als ondersteuning voor het gedrag tijdens maatschappelijke ontmoetingen, om te vermijden dat de Eilandsraadsleden en leden van de andere bestuursorganen zich compromitteren tijdens hun diverse maatschappelijke ontmoetingen.

De gedragscode bestaat uit normen en regels hoe te handelen in specifieke gevallen en hoe daarmee om te gaan. Zij beschrijven enkele basisconcepten van gedrag, waarin een aantal thema’s wordt onderscheiden, zoals belangenconflicten, het geven van informatie en het aannemen van giften.

In het kader van de voorbereiding van de gedragscode heeft de Eilandsraad onlangs professor Jaime Saleh uitgenodigd om een lezing te verzorgen voor de leden over dit onderwerp. Saleh is een deskundige op het terrein van bestuurlijke integriteit. Hij is bekend met de praktijk, vooral het grijze gebied, dat moeilijk te vangen is in een regeling.

Hij hield de leden voor dat de taak van de Eilandsraad gebaseerd is op een mandaat van de kiezers. Het belang van het OLB en in het verlengde daarvan, van het volk, moet daarom voorop staan in het handelen van de Eilandsraadsleden, aldus Saleh. Het gedrag van de leden moet respect voor elkaar uitstralen en de debatten moeten gaan over de inhoud. De leden dienen met hun gedrag steeds het belang van het openbaar lichaam, van de organisaties in de gemeenschap en van de burgers van Bonaire voor ogen te hebben.

Share this page:
« Back
Back to Top