Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Binnenkort strenger financieel beheer Surinaamse staatsbedrijven

23/02/2013

PARAMARIBO – De regering is bezig een strenger financieel beheerssysteem voor staatsbedrijven op te zetten. “Er is weinig actuele informatie over de financiën van de meeste staatsbedrijven en sommige van hen hebben herhaaldelijk geen gecontroleerde financiële rapporten weten te verstrekken, of geen realistische, en toekomstgerichte begroting weten op te stellen”, zei minister Adelien Wijnerman van Financiën donderdag.

Ze sprak tijdens het ‘Awareness-seminar Staatsbedrijven’ in de ballroom van Royal Torarica. Behalve waarnemend president Robert Ameerali, verschillende ministers en de governor van de Centrale Bank van Suriname hebben ook vertegenwoordigers van parastatale bedrijven deelgenomen aan dit seminar.

Het slechte financieel beheer moet veranderen stelde de bewindsvrouw “als we ons land en zijn overheidsfinanciën in de 21ste eeuw adequaat willen beheren”. Daarom wordt binnenkort begonnen met het opstellen van financiële rapportagenormen voor staatsbedrijven. Dit zal het ook mogelijk maken, dat rapporten worden geproduceerd en gepubliceerd van de gehele niet-financiële publieke sector, volgens de internationale standaardnormen. Bij Financiën zijn de hervormingen inzake “Public Finance Management”, waarbij de vereisten ook doorgevoerd zullen worden naar de staatsbedrijven toe, al ingezet.

“Een ander prioriteit van de regering is om het investeringsklimaat van het land te verbeteren en de vooruitgang van het bedrijfsleven te bevorderen”, zei de bewindsvrouw. Om dit doel te bereiken zullen de auditpraktijken technisch worden ondersteund, zodat er voor zowel lokale als buitenlandse investeerders betrouwbare financiële data beschikbaar zijn. Om de gestelde doelen te realiseren, is KPMG Advisory Services aangetrokken en de Wereldbankverleentook assistentie.

Gecentraliseerd

Intussen hebben de monetaire autoriteiten beslist dat alle financiële transacties tussen staatsbedrijven en de overheid uitgevoerd moeten worden op gecentraliseerde bankrekeningen. Dit is noodzakelijk, zegt Wijnerman om binnen het hervormingsproces ervoor te zorgen dat overheidsbedrijven hun financiële transacties doen op grond van een beter financieel beheer, transparantie en een geautomatiseerd informatiesysteem.

Met betrekking tot de financiële discipline en de verantwoordingsplicht van staatsbedrijven merkte ze op, dat deze niet naar tevredenheid zijn. Hun financiële relatie met de overheid is onvoldoende transparant wat ook invloed heeft op de landsbegroting met name bij de subsidies en overmakingen aan parastatale bedrijven.

Om de resultaten op sommige van de huidige werkgebieden van staatsbedrijven te verbeteren en de lasten voor de Staat terug te brengen, is het noodzakelijk dat een aantal wordt geherstructureerd en geprivatiseerd. In dit kader zal het instrument van publiekprivate partnerschappen (PPP’s) worden geïmplementeerd.-.

Share this page:
« Back
Back to Top