Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bilateraal overleg over AOV-protocol op Aruba

MAANDAG, 2 DECEMBER 2014

ORANJESTAD — Er is kans dat nog meer partijen het protocol voor de verhoging van de AOV-pensioenleeftijd en -premie gaan tekenen indien de regering slaagt deze partijen alsnog te overtuigen. Vanmorgen blijkt dat er nog op bilateraal niveau overleg plaatsheeft.

Afgelopen donderdag 28 november tekenden in ieder geval Atia, Kamer van Koophandel en lerarenbond Simar de laatste versie van het protocol over de veranderingen voor het algemeen ouderdomspensioen. Vooraf was al duidelijk dat de voorstellen voor AZV, onder meer een premieverhoging van 1 procent die de regering al per 1 januari volgend jaar wenste, niet meer in deze ronde van de Sociaal Dialoog afgetikt zouden worden.

De partijen tekenden nu voor verhoging van AOV vanaf januari 2015 met een half jaar tot en met 65 jaar in 2024 (zie schema). Ook kwamen ze overeen dat de premieloongrens van 65.052 florin (deel van jaarinkomen waarover premie geheven mag worden) van zowel de AOV als de AWW (weduwen- en wezenfonds) naar 85.000 wordt opgetrokken. Dat is dus lager dan wat de regering aanvankelijk wilde, namelijk naar 100.000 florin, zo blijkt uit het protocol dat Amigoe in haar bezit heeft.

De premieverhoging betreft 1 procent (gelijk verdeeld over werknemers en -gevers) vanaf 1 januari 2014 en dan nogmaals 1 procent per 1 januari 2015. De AWW-premie blijft gelijk (1 procent). In totaal moet er dan in 2015 15,5 procent van het inkomen aan deze sociale premies afgedragen worden.

Uit het ondertekende protocol blijkt wel een voorbehoud dat de premie jaarlijks per 1 januari wordt bijgesteld aan de hand van een Landsbesluit houdende algemene maatregelen, als het AOV-fonds minimaal 15 procent aan reserve heeft. Het gaat om 15 procent van de totale kosten van het voorafgaande jaar en als het fonds dan ook een ‘normaal exploitatieoverschot’ heeft gerealiseerd. Dat betekent dus dat de premie omlaag kan als dat gebeurt. De verhoging van 1 procent in 2015 moet wel per Landsverordening gebeuren, aldus de ondertekende partijen.

Werkgroepen

In het ondertekende protocol staan ook andere zaken. Zo moet een werkgroep met voorstellen komen om de positie van oudere werknemers te verbeteren. Die voorstellen moeten voor eind maart volgend jaar klaar zijn om deze voor te leggen aan de sociale partners. Ook is met de regering afgesproken dat ze de ambtenaren in de overtolligheidspool gaat aanpakken. Ook dat zal in de volgende ronde van de Sociaal Dialoog eind maart aan de orde komen. Daarnaast moet er een werkgroep komen die het oneigenlijk gebruik van het sociale zekerheidsstelsel inventariseert, in het bijzonder van AOV en AZV. Ook moet deze groep sanering van het overheidsapparaat onder de loep gaan nemen alsook integratiebeleid en individualisering van AOV-pensioen.

Gevolgen

De verhoging van de AOV-pensioenleeftijd heeft ook gevolgen voor het aanvullende pensioen voor de private sector geregeld in de Landverordening Algemeen Pensioen (LAP). Ook deze zal hierdoor omhoog moeten. Verder heeft de verhoging ook effect op het onlangs ingevoerd flexpensioen waardoor mensen ervoor kunnen kiezen door te werken na hun 60e, vooral als er sprake is van een AOV-pensioengat. Wat exact de gevolgen allemaal zijn van dit protocol, moet straks duidelijk worden als de regering met het wetsvoorstel komt voor de aanpassing.

Bron: Amigoe, Aruba

 

2 vakbonen en 2 werkgevers tekenden protocol

DINSDAG, 03 DECEMBER 2013 

ORANJESTAD — Uit het AOV-protocol dat werkgeversorganisatie Atia zelf heeft verspreid, is nu duidelijk geworden dat afgelopen vrijdag alleen twee vakbonden en twee werkgevers dit hebben ondertekend.

Het gaat om de vakbonden Simar en Alvast en namens de werkgevers zijn dat Atia en Kamer van Koophandel. Namens de regering tekenden de ministers Mike de Meza, Juan David Yrausquin, Michelle Hooyboer-Winklaar en Alex Schwengle. Premier Mike Eman zou conform de tekst ook moeten tekenen, maar verbleef op dat moment in Nederland.

Gisteren schreef Amigoe al dat er mogelijk nog meer partijen kunnen gaan tekenen indien de regering deze weet te overtuigen in de bilaterale gesprekken die nog gevoerd worden. Of dat betekent dat met name de vakbonden nog over de streep worden getrokken, is nog niet bekend. Zo haakte FTA al na het eerste overleg af omdat de regering meeging met andere partijen in de Sociaal Dialoog om de AOV-pensioenleeftijd naar 65 jaar op te trekken. Aanvankelijk was het voorstel voor 63 jaar en dan te kijken of het nog nodig was om de leeftijd verder te verhogen. FTA kon zich in dat oorspronkelijke voorstel van de regering wel vinden.

Douanebond Sada reageerde dat ze de gevolgen van de verhoging van de pensioenleeftijd voor ambtenaren niet positief inziet, omdat vooralsnog dit effect heeft op het Apfa-pensioen. Dat is het extra pensioen dat ambtenaren nog krijgen.

Uit het ondertekende protocol blijkt dus ook dat vakbond UEA (Elmar-personeel) afgelopen vrijdag geen handtekening heeft gezet, net zo min als politiebond SPA en OPPA die de gepensioneerde ambtenaren vertegenwoordigt. Verder heeft van de werkgevers die nog deelnamen aan de Sociaal Dialoog (Ahata stapte er al uit), ook Atsa niet getekend.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top