Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bezuinigingen Curacaose ambtenaren via totaalpakket

DINSDAG, 24 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — De overheid wil de pensioenpremie voor ambtenaren met 4 procent verlagen. Op dit moment bedraagt deze 22 procent, waarbij de overheid als werkgever 14 procent betaalt, terwijl 8 procent voor conto van de ambtenaren komt. Het voorstel dat nu op tafel ligt gaat ervan uit dat de overheid (14-3) 11 procent gaat betalen en de ambtenaren (8-1) 7 procent gaan afdragen.

De verlaging van de pensioenpremie is een van de maatregelen die de overheid wil nemen om haar personeelskosten te verlagen. Het pakket bestaat verder uit van het verlagen van het vakantiegeld van 6 naar 3 procent voor de periode van twee jaar. Ook wordt de indexering voor twee jaar op 0 procent bevroren. Tevens zal de VUT-regeling worden afgeschaft. Verder wordt voor de vaststelling van het pensioen overgestapt op een berekening die uitgaat van het middenloon en niet meer van het eindloon, terwijl de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd wordt van 60 naar 65 jaar. In het pakket zit ook halvering van het aantal loontredes per salarisschaal. Loontredes zijn periodieke verhogingen, waarvoor ambtenaren in aanmerking kunnen komen na een positieve beoordeling.

Het pakket waarmee de regering structureel op haar personeelskosten wil gaan bezuinigen, gaat uit van een totaalpakket. Naast maatregelen waarbij er gesneden wordt, zijn er compenserende maatregelen, waarmee de overheid de ambtenaren tegemoet wil komen. Vorige week maakte minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) al melding van een van deze compenserende maatregelen, namelijk dat de overheid ambtenaren die op hun 60e met pensioen gaan zal compenseren totdat zij op hun 65e een uitkering van de algemene ouderdomsverzekering (aov) krijgen. Op dit moment moeten ambtenaren op hun 60e met pensioen, maar pas op hun 65e krijgen zij een aov-uitkering. Bij de pensionering van ambtenaren wordt hun pensioen berekend aan de hand van hun laatst genoten slaris over de laatste twee jaren en de aov-uitkering, maar deze uitkering krijgen ze pas op hun 65e waardoor ambtenaren met een pensioengat worden opgescheept. De overheid stelt nu voor dat zij dit tekort gaat aanvullen totdat de gepensioneerde ambtenaren de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

Het pakket dat de vakbonden kregen gepresenteerd meldt ook dat de overheid gepensioneerde ambtenaren die onder het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) vallen, zal gaan compenseren. Op dit moment zijn zij derde klasse verzekerd. De overheid garandeert dat zij straks in de tweede klasse zullen vallen. Gepensioneerde ambtenaren zullen ook in aanmerking komen voor vergoeding van tandheelkundige zorg en brillen en de overheid zal ook de nominale premie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) van 82 gulden per jaar voor haar rekening nemen.

De overheid heeft verder toegezegd de nodige middelen vrij te zullen maken voor flankerend beleid en vorming.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top