Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bevolkingsgroei tegenover tekort aan arbeiders op Aruba

DONDERDAG, 13 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — De bevolking groeit met 50 procent in twintig jaar. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als uitgangsjaar is 2010 genomen toen er 101.484 inwoners werden geteld. In 2030 worden dat er 153.386. Daarnaast voorziet het CBS een tekort aan arbeiders.

Dat staat in een rapport op basis van de gegevens van Censo 2010: ‘Resultaat van de projectie op de bevolking van Aruba 2010 – 2030’. In de decennia tussen 2000 en 2010 was er een groei van 1,1 procent, wat een gemiddelde jaarlijkse groei betekent van min of meer 2 procent, bijna een verdubbeling van de actuele stand van zaken.

Naast de groei van de bevolking voorziet CBS ook een jaarlijkse toename van het BNP (Bruto Nationaal Product) van respectievelijk 1,26 procent, 1,19 procent, 1,12 procent en 1,06 procent (berekend over periodes van vijf jaar tussen 2010 en 2030) gekoppeld aan een groei van 0 procent arbeidsproductiviteit en een werkloosheidspercentage van respectievelijk 7,6 procent, 5 procent en nogmaals 5 procent.

De groei van de bevolking wordt indirect veroorzaakt door de snelle vergrijzing, wat een gat in het aanbod van arbeidskrachten veroorzaakt. Ook buitenlandse werknemers verlaten de arbeidsmarkt als ze na een tijd hier te zijn geweest weer terugkeren naar hun thuisland en dat geldt ook voor geboren Arubanen die hun geluk elders gaan zoeken of door personen die overlijden voordat zij met pensioen gaan. De voorspelde groei van het BNP zet uiteen dat de vraag naar arbeid juist zal toenemen. Cijfers tonen ook aan dat de deelname van lokale jongeren op de arbeidsmarkt niet voldoende is en dat de vacatures niet voldoende worden ingevuld. Een conclusie hieruit zou kunnen zijn dat grote groepen buitenlandse arbeiders moeten worden geïmporteerd om deze openstaande vacatures in te vullen, aldus het CBS.

Share this page:
« Back
Back to Top