Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Besef van ziekenhuishygiëne dringt langzaam door op Curacao

ZATERDAG, 08 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Ondanks de gesignaleerde tekortkomingen hebben de Raad van Bestuur en de overige leden van het crisisteam van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) zich zeer serieus ingespannen om de uitbraak onder controle te krijgen. Dat stelt Inspecteur voor de Gezondheidszorg Jan Huurman in het deze week gepubliceerde rapport rond de uitbraak van de KPC-bacterie. Zo zijn er afdelingen gesloten, is er verbouwd, zijn er schoonmaak- en desinfecteeractiviteiten gestart en doorgezet.

Volgens Huurman lijkt in brede lagen van het Sehos langzaam maar zeker een sense of urgency door te dringen. “Als deze trend zich doorzet en in de komende jaren ook kan worden vastgehouden, is er in elk geval winst behaald uit deze op zich vervelende episode”, aldus Huurman in het rapport. De Inspecteur heeft een tiental aanbevelingen gedaan richting het ziekenhuisbestuur, waaronder het opstarten van een organisatiebrede campagne om een aantal basale aspecten van hygiëne ‘tussen de oren te krijgen’.

Persconferentie

Doordat de communicatie richting het brede publiek niet voldoende evenwichtig was, moet deze informatie in een persconferentie worden bijgesteld. Het Sehos suggereerde dat de grootste bedreiging voor de hygiëne wordt gevormd door nalaten van desinfectie door bezoekers en stelde dat de slechte staat van het ziekenhuis geen relatie heeft met de uitbraak. Bij deze uitspraken kan men vraagtekens zetten. De onopgeruimde en onhygiënische situatie van het ziekenhuis is een belangrijke voedingsbodem geweest waarop de bacterie kon overleven en zich vermenigvuldigen.

Ook moet het ziekenhuis zich intern beraden op het vergroten van de ‘doorzettingsmacht’ van de Raad van Bestuur. Bij doorlezing van de verslagen van het KPC-crisisteam valt op dat de uitvoering van genomen besluiten lang op zich laat wachten. Telkens blijkt dat het bijvoorbeeld moeilijk is om afdelingen te desinfecteren. Volgens de inspecteur lijkt het erop dat de ziekenhuisleiding onvoldoende de touwtjes in handen heeft. Verder raadt de inspecteur aan om de opdrachtlijn tussen hoofden van verpleegafdelingen en medewerkers van de Facilitaire Dienst te verkorten. Het zou volgens de Inspectie beter zijn als afdelingshoofden een meer directe ‘bevelslijn’ richting schoonmaak en technische dienst zouden krijgen. Ook zou het beter zijn als de afdeling Hygiëne en Infectie Preventie (HIP) direct onder de Raad van Bestuur wordt geplaatst.

Verpleegkundigen

Het ziekenhuis moet zich verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit van instromende verpleegkundigen. Dat houdt in dat de twee opleidingen voor verpleegkunde moeten worden aangesproken. Daarnaast heeft het ziekenhuis een verantwoordelijkheid voor adequate bijscholing van zijn eigen personeel. Dat geldt ook voor het in eigen hand nemen van het reinigen van uniformen voor verpleegkundigen, zodat het over straat lopen in verplegingsuniform tot het verleden behoort. De hygiënische situatie zou hierdoor verbeterd worden, omdat medewerkers vaak hun uniformen thuis niet op voldoende hoge temperatuur kunnen reinigen.

Share this page:
« Back
Back to Top