Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Beoogd Curacaose minister Martina: ‘Investeerdersvriendelijk klimaat nodig voor economische groei’

WOENSDAG, 12 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Hij is gevraagd voor het ministerschap van Economische Ontwikkeling voor de Pais in het aanstaande ‘takenkabinet’, en hij heeft zich beschikbaar gesteld. Steven Martina, ceo van Fatum. Onlangs presenteerde hij in een boekje getiteld ‘Sociale Zekerheid op Curaçao: onderdeel van het grotere geheel’, een uitgebreide uitwerking van een presentatie die hij in mei dit jaar hield bij de Fatum Pensioen- en Bedrijvendag. De strekking daarvan: er kon beter gisteren al worden gestart met het hervormen van de sociale zekerheid, omdat we in een realiteit leven die onbetaalbaar wordt bij ongewijzigd beleid. De grote randvoorwaarde bij dit verhaal is economische groei. Maar hoe krijg je economische groei voor elkaar?

“Economische groei kun je bewerkstelligen door eerst en vooral een klimaat te creëren dat investeerdersvriendelijk is, dat het nodige vertrouwen uitstraalt”, vertelt Martina tijdens een gesprek in zijn directiekamer. “Daartoe moet een overheid eigenlijk een aantal ‘governance principles’ goed weten uit te voeren. Het beleid dat door de overheid wordt geformuleerd en uitgevoerd zou transparant moeten zijn, verantwoordelijk moeten zijn en ook wat men noemt ‘predictable’, voorspelbaar moeten zijn. Besluiten moeten een gezonde economische grondslag hebben, dus niet contraproductief werken op de economie. Op het moment dat wij in staat zijn om met elkaar zo’n omgeving te creëren zijn investeerders bereid om hun kapitaal risico te laten lopen.” De Fatum-topman vertelt dat iedereen nu een afwachtende houding heeft, ‘omdat de omgeving de afgelopen tijd niet investeerdersvriendelijk was en is’.

In het boekje, dat uitgegeven is bij Fatum, maar geschreven is met ‘een universelere kijk op de materie’, schrijft hij dat er institutionele beleggers zijn op Curaçao die beschikken over ‘een berg geld’ dat per direct productief zou kunnen worden ingezet. Mits er dus ‘good government’ aanwezig is, en daardoor zakelijk vertrouwen. Martina legt uit: “Wij als verzekeraars behoren, samen met pensioenfondsen en levensverzekeraars, tot de institutionele beleggers. In totaal hebben wij heel wat kapitaal waarvan 60 procent lokaal moet worden geïnvesteerd. Als wij actiever zouden gaan investeren zouden we A) betere rendementen kunnen maken en B) zou dit goed zijn voor het eiland, omdat investeren het creëren van werkgelegenheid inhoudt. Daardoor wordt de economische groei weer gestimuleerd. We zouden bijvoorbeeld geld kunnen steken in wegen, de huizen, de luchthaven, de nutssector of de telecomsector.”

Bevolkingsgroei

Die banengroei zorgt voor een vermindering van werkloosheid, en dus voor meer belastinginkomsten. Maar Martina gaat nog verder. Volgens hem is het zaak dat de bevolking groeit door hoogopgeleide mensen uit het buitenland aan te trekken die gaan werken in sectoren met een hoge toegevoegde waarde. Door meer mensen heb je ook meer schouders om de lasten te dragen. “Studies wijzen uit: om een economie goed te laten draaien zou het eiland eigenlijk naar 250.000 tot 300.000 inwoners moeten groeien. Dat is genoeg om ook lokaal meer producten te kunnen maken. Hiervoor is nu de schaal te klein. De sectoren waarin je moet groeien zijn bijvoorbeeld internationale financiële dienstverlening, toerisme, waar ook lager opgeleid personeel naartoe kan stromen, en nieuwe, hoogwaardige sectoren. Een heel mooi voorbeeld is Ctex. Het is toch mooi om hier een centrum voor IT-infrastructuur te hebben waar de regio steeds meer gebruik van maakt.”

Maar is zo’n bevolkingsgroei wel mogelijk in een klimaat waarbij de grootste politieke partij, de PS, juist een 80/20-regel wil, en nou niet direct met open armen mensen van buiten Curaçao lijkt te verwelkomen? Martina: “Het lied van de PS is veranderd. Die zegt nu bijvoorbeeld ook dat we de internationale financiële dienstverlening moeten stimuleren. Dus ik heb de hoop dat de coalitie die nu komt, zodanig gematigd is dat de mate van vertrouwen in Curaçao wel gegarandeerd kan worden. In het regeerakkoord staat zelfs dat de mogelijkheden die het Koninkrijk biedt, nog meer benut moeten worden. Dit zegt al genoeg over hoe klein de groep eigenlijk was die riep om onafhankelijkheid. Het streven naar onafhankelijkheid is natuurlijk een nobel streven, maar op dit moment geen prioriteit.”

Ministerspost

Ondanks dat hij een paar maanden geleden liet weten niet de politiek in te gaan, heeft Steven Martina zich nu toch beschikbaar gesteld voor de ministerspost van Economische Ontwikkeling. “Het is nu een andere situatie. Als ik er destijds voor had gekozen om een politieke carrière te starten, had ik ontslag moeten nemen. Nu ben ik gevraagd om voor een halfjaar de functie van minister te bekleden. Daarna ga ik terug naar de functie die ik nu heb. Ik vind het een nobel doel dienen om dit tijdelijk te doen, waarna er hopelijk een politiek kabinet komt met een brede steun van het parlement. In zes maanden tijd kun je geen wonderen verrichten, maar hopelijk wel een basis leggen voor de toekomst, en de toon zetten tot een meer zakelijke en professionele manier van besturen van dit land. Iets waar overigens het huidige interim-kabinet al mee is begonnen. Het respect in de instituties moet terug.”

Share this page:
« Back
Back to Top