Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Beleid zorgt voor meer bedrijvigheid op Aruba

 

22 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — Het beleid van Michelle Hooyboer-Winklaar, minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur leidt ertoe dat steeds meer mensen de stap nemen om een bedrijf te beginnen.

AD 22-2-2013 Vestigingsvergunning

Aanvraag bedrijfsvergunning online mogelijk

WOENSDAG, 20 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — De belangstelling voor het starten van een onderneming neemt toe. In 2012 kwamen er ruim 300 naamloze vennootschappen bij, terwijl dat er in 2011 bijna 200 waren. Om het aanvraagproces van een vergunning te versnellen, kan een vergunning voortaan via internet worden aangevraagd. Daarnaast is het tarief verlaagd en moet de aanvraag sneller worden afgehandeld.

De minister van Economische Zaken, Michelle Winklaar (AVP) en Maria Dijkhoff-Pita van Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (Dezhi) maakten de positieve economische groei vanmorgen tijdens een persconferentie bekend. Dat de belangstelling voor het starten van een nv of vba toeneemt, is volgens Winklaar mede te danken aan het organiseren van de Small Business Week (vorig jaar) en aan de komst van Idea, het zakencentrum van Economische Zaken waar startende ondernemers terecht kunnen voor advies en begeleiding.

“De Small Business Week bleek een succes. Vooral de workshops op vrijdag werden druk bezocht”, vertelt Winklaar. “Veel bedrijven zijn te klein om zelf een administratie bij te houden of willen graag exporteren, maar weten niet hoe.” Tijdens de Small Business Week werd ook een enquête gehouden, waar meer dan 150 responderen aan mee deden. Een groot deel van deze groep was net een onderneming begonnen of had plannen om dat binnen een half jaar te gaan doen. “Daaruit blijkt dat veel mensen niet slechts dromen van een eigen bedrijf, maar ook echt stappen zetten om met een goed ondernemingsplan te komen.”

De reacties van de bezoekers van de Small Business Week worden gestaafd door cijfers van Dezhi. Zij kregen vorig jaar zo’n 100 business calls, waarbij een derde deel een intake was en de rest van de gesprekken over specifieke onderwerpen gingen. “Mensen stelden vragen over de structuur van een bedrijf, hoeveel mensen ze in dienst zouden moeten nemen, hoe ze de marketing konden aanpakken en uiteraard over de financiering”, aldus Pita. Het betrof vooral ondernemers die in de horeca, dienstverlening, detailhandel, agricultuur en gezondheidszorg een bedrijf wilden starten.

Tarief vergunning

De minister van Economische Zaken wil de economische bedrijvigheid op Aruba stimuleren. Om die reden is er dit jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd bij Dezhi. Zo mag er geen achterstand meer zijn in het verwerken van een aanvraag voor een vergunning. Het streven dit jaar is dat een vergunningsaanvraag binnen vier weken moet zijn behandeld. Het is al mogelijk om vergunningen online in te dienen, al wil Dezhi pas aan het eind van dit jaar gaan evalueren hoe dat online proces verloopt. Om die online aanvraag mogelijk te maken, worden zoveel mogelijk documenten gestandaardiseerd. En de samenwerking met de Kamer van Koophandel moet dit jaar verbeteren. Zij gaan hun advies over een vergunning voortaan digitaal aanleveren, zodat er op dat gebied tijdwinst te behalen is. Tot slot wordt het aanvragen van een bedrijfsvergunning goedkoper, het bedrag was 2000 florin en is nu 400 florin. Dat moet de drempel voor startende ondernemers verlagen.

Share this page:
« Back
Back to Top