Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastingvoordelen en koopkrachtherstel al per 1 januari op Aruba

MAANDAG, 07 JANUARI 2013

ORANJESTAD — De verhoging van de reparatietoeslag en ouderenaftrek en verlaging van de belasting op ontslagvergoedingen en afkoop van pensioen, gaat al in per 1 januari. Ook verlaging van de invoerrechten op energiebesparende apparaten en elektrische auto’s wordt vanaf die datum ingevoerd.

De verantwoordelijke minister Mike de Meza (AVP) heeft hiertoe op 31 december al besloten. Hij loopt vooruit op de wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn en door het parlement moeten worden goedgekeurd. Op 4 januari werd dit zogeheten begunstigd beleid aan de media bekendgemaakt.

De reden dat het beleid al vooruitlopend op het wetsproces wordt afgekondigd, is omdat de regering ‘het wenselijk acht dat de maatregelen die ten goede zullen komen aan de lokale bevolking van Aruba reeds met ingang van 1 januari 2013 toegepast kunnen worden’. Aanpassing van belastingwetgeving kan namelijk niet in een lopend jaar en dat zou betekenen dat deze maatregelen pas volgend jaar ingaan. Voor de invoering moeten namelijk de Landsverordeningen reparatietoeslag, inkomstenbelasting, tarief van invoerrechten en de Motorrijtuigen- en motorbootbelastingverordening worden gewijzigd. Voor invoering moet het kabinet normaal deze wijzigingen eerst voorleggen aan de Raad van Advies zodat de regering dit kan aanbieden aan het parlement voor goedkeuring.

De maatregelen zijn overigens niet onbekend. Ze vloeien voort uit twee overlegrondes van de Sociaal Dialoog waarin het kabinet samen met de werkgevers, werknemers en andere relevante partijen tot afspraken is gekomen. Zoals de verhogingen van de reparatietoeslag en de ouderenaftrek het gevolg zijn van het protocol op 9 november vorig jaar. De reparatietoeslag voor werknemers (minima tot verdieners van 2500 florin per maand) gaat met 25 florin omhoog. Voor gepensioneerden die naast hun AOV geen andere inkomsten hebben, gaat de reparatietoeslag met 50 florin omhoog naar 100 florin per maand.

Inkomstenbelasting

De wijzigingen voor de inkomstenbelasting betreffen de invoering van een extra ouderenaftrek en verlaging van de inkomstenbelasting op ontslagvergoedingen en afkoop van het pensioen. Dit laatste wordt verlaagd naar 15 procent. De extra ouderenaftrek bedraagt 3500 florin en is voor gepensioneerden die alleen een AOV-uitkering ontvangen en een laag inkomen hebben (tot maximaal 35.000 florin per jaar).

Motorrijtuigenbelasting

Met ingang van 1 januari gaan ook de tarieven voor bepaalde voertuigen omlaag in het kader van het groene beleid van de regering. Zo betalen voertuigen met een elektromotor voortaan 75 florin, hybridevoertuigen 150 florin per jaar en voor motorrijtuigen die op een mengsel van benzine en maximaal 85 procent ethanol rijden, is het tarief 225 florin per jaar.

In het kader van het groene beleid worden ook de invoerrechten verlaagd naar 2 procent op een groot aantal apparaten dat energiezuinig is, dan wel draait op groene energie. Zoals inverterairco’s, zuinigere koelkasten en vrieskisten (met energy star label), geisers en andere heetwatertoestellen die op zonne-energie werken alsook zuinige wasmachines. Ook op spaarlampen (CFL) en LED-lampen worden de importtarieven verlaagd.

Share this page:
« Back
Back to Top