Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastingregeling voor het Koninkrijk verlengd

VRIJDAG, 21 DECEMBER 2012

DEN HAAG — De huidige Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) is met een jaar verlengd in afwachting van nieuwe afspraken, die naar verwachting met ingang van 2014 zullen gelden en de vorm van een Rijkswet zullen krijgen. Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft dat vandaag bekendgemaakt.

De BRK bestaat uit een serie afspraken over de uitwisseling van belastinggegevens om dubbele heffing te voorkomen en de onderlinge verrekening van geïnde belastingen, die in 2010 en 2011 in het voordeel was van Curaçao. In december 2011 sloten de Nederlandse staatssecretaris Frank Weekers en de toenmalige Curaçaose minister van Financiën George Jamaloodin een akkoord over een nieuwe regeling, die de huidige regeling uit 1964 moet vervangen. Het akkoord omvatte afspraken over de vennootschapsbelasting, de handel en doorvoer van goederen van Curaçao naar de drie eilanden van Caribisch Nederland, de automatische uitwisseling van gegevens en de belasting op pensioenen. Destijds was het de bedoeling dat de nieuwe BRK met ingang van 1 januari 2013 zou gelden, maar die streefdatum is niet gehaald, zodat de invoering met een jaar is uitgesteld.

Het afgelopen jaar zijn er wel veel vorderingen gemaakt, aldus het ministerie in een verklaring. “Dit heeft geresulteerd in goede vooruitzichten op totstandkoming van deze nieuwe bilaterale regeling in de loop van 2013. De nieuwe regeling zal de formele status krijgen van een Rijkswet. De verwachting is dat de nieuwe bilaterale regeling vanaf 1 januari 2014 zal gaan gelden.” Het Nederlandse en Curaçaose parlement moeten zich er nog wel over uitlaten.

De Belastingregeling voor het Koninkrijk was onderwerp van de formatiebesprekingen, die vlak na de verkiezingen door de PS, MFK en MAN werden gevoerd. De partijen wilden deze destijds beëindigen.

Share this page:
« Back
Back to Top