Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastingdienst en douane worden aparte directies op Aruba

DONDERDAG, 13 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — De belastingdienst en douane worden losgekoppeld en worden zelfstandige directies onder het ministerie van Financiën. Dat laat Financiën-minister Mike de Meza (AVP) vanuit Nederland weten waar hij op werkbezoek is. De fracties reageerden verder gisteren op het rapport van de Algemene Rekenkamer die concludeerde dat de integriteitszorg binnen belastingdirectie Siad ver te zoeken is.

AVP-fractieleider Rene Herdé reageert vandaag in Amigoe dat de loskoppeling een oude wens is. “Daar is zelfs voor geprotesteerd.” Maar hij is niet op de hoogte van een daadwerkelijke uitvoering. “Verzelfstandiging leidt niet altijd tot succes. Wat je wil, is dat er een structuur gevonden wordt waarbij wel sprake is van politiek beleid, maar niet van politieke inmenging dat tegen de integriteit van de uitvoering ingaat.” Hij is dan ook zeer benieuwd naar de onderbouwing van de keuze tot verzelfstandiging.

Statenlid Booshi Wever heeft laten weten dat zijn nieuwe partij Union Patriotio Progressista (UPP) al twee weken geleden een voorstel in heeft gediend om de directie te verzelfstandigen en geheel buiten eventuele politieke inmenging te houden. Hij vindt dat de minister zijn fout niet erkent en offensief ingaat tegen de Algemene Rekenkamer. Ook vertelt hij dat hij vernomen heeft dat de minister de belastingdienst en de douane wil splitsen en dat er zes directeuren komen. “Maar van integriteit komt er niets, dus we blijven in dezelfde vicieuze cirkel.” Verder zegt Wever dat hij het rapport van de Rekenkamer nog niet volledig heeft bestudeerd. “Het enige wat ik kan zeggen is dat de minister zich duidelijk schuldig heeft gemaakt aan persecusion politico (politieke vervolging, red.) en tevens bepaalde mensen bevoorrecht heeft.”

Niet één, twee, drie

De Meza liet al eerder weten, in zijn reactie aan de Algemene Rekenkamer, nuances te willen aanbrengen. Ook nu geeft hij aan dat er al langer verbeteringen gaande zijn. “Maar een verandering neemt veel tijd in beslag. Het gaat om een heleboel procedures, dat kan niet één, twee, drie. Je moet ook rekening houden met de bedrijfsvoering die gewoon doorgaat.”

Hij benadrukt dat er in 2009 al een onderzoek verricht werd, een zogenaamde quick scan door KMPG. En dat hij in 2010 een speciaal managementteam heeft samengesteld van in- en externe ervaren mensen. “Maar dit managementteam is toen niet ingesteld om de directie waar te nemen, maar om nader onderzoek te doen naar de knelpunten binnen de bedrijfsvoering en een verbeterplan op te stellen.” Ook stelt hij wel degelijk te hebben ingegrepen bij incidenten, waaronder het lekken van belastinggegevens van Jossy Mansur. Hij licht toe dat de toegang werd ontzegd aan personen die mogelijk betrokken waren bij het incident en dat er een onderzoek is ingesteld door een forensisch bureau. “De disciplinaire procedures die volgden hadden geen kwade bedoeling, maar het systeem moet werken.”

Eén directeur

Ook zijn er, zo zegt hij, een half jaar geleden na een openbare aanbesteding verbetertrajecten opgestart. “Deloitte won toen de aanbesteding en voert het traject voor de Douane uit, Ernst & Young doet dit voor de belastingdienst.” Volgens hem heeft Deloitte tijdens dit traject het voorstel gedaan om de douane los te koppelen van de belastingdienst. Desgevraagd geeft hij aan het voorstel van de UPP niet te kennen en klopt het ook niet dat er zes directeuren komen. “De bedoeling is om één algemeen directeur aan te stellen met daaronder twee hoofden, waarvan één belast met financiële zaken en de ander met de dagelijkse bedrijfsvoering.” Hij benadrukt dat ondanks deze loskoppeling zowel de douane als de belastingdienst onder de minister van Financiën blijven vallen. “Ik blijf daarvoor verantwoordelijk.”

Share this page:
« Back
Back to Top