Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastingaccountantsbureau SBAB gaat Curacaose ondernemers helpen met GUAIT-project

VRIJDAG, 28 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het Belastingaccountantsbureau (SBAB) introduceert het project GUAIT (Guia den Atministrashon i Impuesto Temporal). Hierbij worden startende ondernemers, en ondernemers die zich in een minder goede financiële positie bevinden, begeleid bij de financiële administratie en geholpen met fiscale zaken.

Het project is een uitbreiding van het project ‘Startende Ondernemers’, dat eind 2010 geïntroduceerd werd. Starters werden in dit project begeleid bij het opzetten en voeren van de financiële administratie, het afwerken van verplichtingen ten opzichte van de belastingen en bij vragen over ondernemerschap. “Tijdens het uitvoeren van controlewerkzaamheden bleek dat er ook bij bestaande ondernemingen een grote behoefte is aan hulp op deze gebieden. Sommige ondernemers zijn niet in staat om een administrateur/accountant of adviseur te benaderen door opgelopen betaalachterstanden of hoge belastingschulden”, aldus SBAB.

Doelen

SBAB hoopt dat door GUAIT de belastingopbrengsten hoger worden, dat de kwaliteit van de administratie van bedrijven wordt verhoogd, dat er minder bedrijven hun activiteiten zullen moeten staken, dat het aantal klanten van administrateurs, accountants en belastingadviseurs toeneemt, dat de relatie tussen SBAB, ondernemers en administratieve dienstverleners beter wordt, en dat pijnpunten van ondernemers meer zichtbaar worden. SBAB: “Het belangrijkste voordeel van het GUAIT-project is dat minder bedrijven failliet zullen gaan vanwege de opgelopen schuld aan belastingen en sociale premies. Dit heeft weer meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid en meer belastingopbrengsten tot gevolg. Dus een win-win situatie.”

Voordat de SBAB een ondernemer in het GUAIT-project definitief accepteert vindt er een intakegesprek en invorderingsonderzoek plaats. Op grond hiervan bepaalt de SBAB of de ondernemer al dan niet zelf in staat is om een administrateur/accountant en/of belastingadviseur te betalen. Indien het invorderingsonderzoek uitwijst dat de ondernemer zelf in staat is om de diensten van een administrateur/accountant en/of belastingadviseur te financieren dan komt deze niet in aanmerking voor GUAIT. Voor meer informatie en inschrijving: Oswin Lint of Shanela Cathalina op telefoonnummer 7342444.

Share this page:
« Back
Back to Top