Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belasting op eigendommen levert Aruba meer op in 2011

ZATERDAG, 19 JANUARI 2013

ORANJESTAD — De belastingen op eigendommen heeft vorig jaar (tot en met november) voor meer inkomsten bij de overheid gezorgd dan in 2011. De ontvangsten van belastingen op diensten namen echter af.

Dat blijft uit gegevens waarover Amigoe beschikt ten aanzien van de ontvangsten van de belastingdienst. Het gaat om inkomsten van belastingen, heffingen en sociale premies waarover Amigoe gisteren al publiceerde.

In de maanden januari tot en met september stegen de ontvangsten op eigendommen met 35 procent ofwel 14 miljoen florin naar een totaal van 54,7 miljoen florin. Dit kwam vooral door meer inkomsten uit de grondbelasting. In de maanden januari tot en met oktober stegen de ontvangsten op eigendommen met 33 procent ofwel 15,1 miljoen florin naar een totaal van afgerond 60,6 miljoen florin. In de periode inclusief november stegen de ontvangsten op eigendommen met 17 procent. Het gaat om 9,1 miljoen florin meer dan in dezelfde periode in 2011. In de elf maanden vorig jaar haalde belastingdienst dus afgerond 63,2 miljoen florin op aan belastingen op eigendommen.

Grondbelasting

De grondbelasting leverde dus relatief veel op. In de periode januari – september haalde de belastingdienst 76 procent meer op ofwel afgerond 10,9 miljoen florin meer dan in 2011. In totaal ging het in deze periode om een bedrag van afgerond 25,2 miljoen florin aan grondbelasting. In de periode inclusief oktober was dat totaalbedrag afgerond 28,4 miljoen florin. Dat is 60 procent meer (afgerond 10,7 miljoen florin extra) dan in dezelfde periode in 2011. Over de laatste elf maanden haalde de belastingdienst vorig jaar in totaal 30,5 miljoen florin op. En dat is 28 procent (6,7 miljoen florin afgerond) meer vergeleken met de opbrengst in 2011.

Percentueel gezien waren er ook klinkende cijfer voor de ontvangsten uit de successiebelasting. In de periodes januari tot en met september stegen die met 3745 procent; tot en met oktober met 3253 procent en tot en met november met 2863 procent. In 2011 haalde belastingdienst namelijk een aantal tonnen florin op, maar vorig jaar ging de inning beter en werd er zo’n 5 miljoen florin opgehaald.

Minder inkomsten waren er echter wel uit de overdrachtsbelasting, 16 procent minder ofwel 1,9 miljoen florin minder tot en met november (totaalbedrag 10,3 miljoen florin afgerond). Ook de ontvangsten uit de motorrijtuigenbelasting daalden zo’n 3-4 procent, ofwel zo’n half miljoen florin minder. In totaal kwam er afgerond 17,4 miljoen florin binnen aan motorrijtuigenbelasting in de periode januari tot en met november.

Diensten

De ontvangsten uit de belastingen op diensten liepen vorig jaar fors terug. Het gaat om een daling van iets meer dan 30 procent vergeleken met 2011. Maar dit heeft met name te maken met de logeerbelasting die vervangen is door de toerismeheffing. Minder inkomsten waren er echter ook uit de zegelbelasting. Dit heeft er ook mee te maken dat overheidsinstanties steeds minder eisen dat burgers bij officiële papieren een zegelbelasting moeten betalen. De ontvangsten hieruit daalden dan ook met meer dan de helft. Verder daalden ook de inkomsten uit de speelvergunningsrecht. In de periode januari tot en met november bracht het 10 procent minder op, ofwel 18,3 miljoen florin in totaal, terwijl er in 2011 nog 20,4 miljoen florin werd opgehaald.

Tot slot stegen ook de inkomsten uit de omzetbelasting bbo met 4 procent. Tot en met november gaat het om een bedrag van afgerond 81,4 miljoen florin. In 2011 werd in die periode 77,9 miljoen florin opgehaald.

Share this page:
« Back
Back to Top