Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Behandeling ob-differentiatie in Curacaose Staten

VRIJDAG, 19 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Terwijl buiten een grote demonstratie op gang kwam, werd vanmorgen tijdig gestart met de openbare behandeling van de voorgenomen differentiatie in de omzetbelasting (ob), een van de maatregelen die de regering wil invoeren om de belastinginkomsten te verhogen. Daartoe moeten een aantal landsverordeningen worden gewijzigd. Het zijn vanochtend vooral de oppositiepartijen (MAN, MFK en PAR) die zich nog eens vol vuur tegen deze differentiatie uitspreken.

De belangrijkste wijziging is, naast de invoering van een nultarief voor bepaalde basisbehoeften, een verhoging van het ob-tarief van 6 naar 9 procent voor luxeproducten of -diensten, of zaken die als ongezond of milieu-onvriendelijk kunnen worden aangemerkt. Hoewel er al een aanpassing is doorgevoerd waarbij computers en bijouterieën, horloges, juwelen en sieraden en parfums, reuk- en toiletwaters niet meer als luxegoederen zijn bestempeld en dus het 6-procentstarief zullen blijven houden, is dat voor de oppositiepartijen op een aantal vlakken niet genoeg. Zowel Omayra Leeflang (PAR) als Monique Koeyers-Felida (MFK) vindt het onbegrijpelijk dat motorvoertuigen nog altijd worden aangemerkt als een luxe-artikel. Koeyers-Felida: “Een computer is geen luxe. Maar waarom een auto dan wel? Een auto is dat ook niet!” Omayra Leeflang haalt nog eens aan dat, omdat het openbaar vervoer nog altijd te veel te wensen overlaat, het absoluut niet kan zijn dat een auto een luxeproduct is.

Casino’s

Leeflang geeft tevens aan dat ze een ‘hartverzakking’ kreeg op het moment dat ze artikel 7.1 x in de vrijstellingenlijst van de ontwerp-landsverordening onder ogen kreeg. Daarin staat dat ‘de diensten bestaande uit het gelegenheid geven tot deelname aan casinospelen’ een vrijstelling van omzetbelasting krijgen. “Is deelname aan casinospelen een eerste levensbehoefte? Hoe zit het dan met gokverslaving? Waarom worden casino’s toch zo beschermd?”

Charles Cooper van de MAN nam ook nog eens de hele lijst van luxegoederen door. Tot zijn ontevredenheid staan ook kerstbomen daarop: “Een kerstboom is een historisch en emotioneel voorwerp. Het brengt de familie bij elkaar.” Cooper haalt ook een advies van belastingaccountantsbureau SBAB aan van augustus vorig jaar. SBAB had na onderzoek bij toko’s en minimarkets geconstateerd dat deze bedrijven 60 procent van hun omzet niet opgaven bij de belastingen, goed voor tien miljoen gulden. En dat is nog los van de ‘omzetverzwijging’ van andere bedrijven. Cooper meldde dat je, door betere professionalisering van de belastingdienst en de invoering van kasregisters in totaal zo’n honderd miljoen gulden aan extra belastinginkomsten kan binnenhalen ‘zonder dat minderbedeelden daaronder zullen lijden’.

‘Ga het lezen

PS-leider Helmin Wiels liet zich vanochtend zeer kritisch uit over de tegenstanders van de ob-differentiatie. “Deze maatregelen zijn vereist door corruptie en door verkwisting van overheidsgeld. Een overheid heeft geld nodig om te kunnen regeren. Dit geld krijgen zij van het volk en daar moet voorzichtig mee worden omgesprongen. Maar dan hoor je over mou’s die zijn afgesloten ter waarde van 160 miljoen voor de aanleg van zonnepanelen met bedrijven die nergens vermeld staan. Bedrijven die zelfs geen eigen website hebben. De coalitie was hiervan indertijd niet op de hoogte. Je hebt te maken met de 8 miljoen die kwijt is binnen het Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) en ook met mensen die zichzelf een salaris van 25.000 gulden in de maand geven. Het zijn deze zaken die het eiland in de problemen hebben gebracht.”

Wiels noemde vanochtend zijn naam niet, maar voormalig MFK-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin, kreeg de schuld in de schoenen geschoven van de problemen waarmee het eiland op dit moment zit opgescheept. De PS-leider wees naar het feit dat in 2012 een Statenmeerderheid, inclusief zijn MFK, een motie van afkeuren tegen Jamaloodin indiende waarin het beleid van Jamaloodin werd afgekeurd. “Het feit dat zijn eigen partij voor deze motie heeft gestemd spreekt boekdelen. Hij had brieven van het College financieel toezicht (Cft) achtergehouden. Hij werd door de Staten opgeroepen, maar ging wat drinken bij het Pleincafé. Zijn wij dit nou allemaal al vergeten.”

Voor de kompatriotanan (medeburgers) in de zaal en buiten had Wiels een duidelijke boodschap. “Laat je niet manipuleren. Jullie zijn oud en wijs genoeg. Laat je zeker niet manipuleren door iemand die minder weet dan jullie. Ga de wet lezen. Laat niemand je manipuleren. Bai les’e. Ga het lezen.”

Franco (Pais) niet te spreken over ‘misinformatie’ ob-differentiatie

VRIJDAG, 19 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) hekelt de manier waarop door verschillende partijen verkeerde informatie over de ob-differentiatie in de wereld is geholpen. Het Statenlid is niet te spreken over het feit dat diverse organisaties keihard beweren dat de ob-differentiatie, die uitgaat van verhoging van de omzetbelasting voor bepaalde producten van 6 naar 9 procent, ‘alles duurder zal maken’. “Dit klopt gewoonweg niet.”

Franco ergert zich met name aan kritiek vanuit de lokale zakenwereld op de verhoging van de ob op luxeproducten en diensten en artikelen die slecht zijn voor het milieu en de volksgezondheid. “Zij zouden beter moeten weten. Na overleg met de ondernemersorganisatie van Punda, DMO, is de wet zodanig aangepast dat op de producten en artikelen die zij genoemd hebben, het nieuwe ob-tarief niet van toepassing is. Maar dat hoor je niemand zeggen. Wat je wel hoort is de stelling dat alles duurder zal worden. Maar dat klopt niet. Slechts een handjevol producten komt hiervoor in aanmerking, terwijl een groot aantal producten juist naar nul procent gaat.”

Het Pais-lid haalt de wet erbij. “Welke producten gaan nu van 6 naar 9 procent? Kerstbomen, die koop je maar één keer per jaar. Vuurwerk, hoeveel geld geef je daar nu op jaarbasis aan uit. Wapens en munitie vallen ook onder het nieuwe tarief. Ik denk niet dat iemand een tot twee keer per jaar wapens en munitie gaat kopen. Dan heb je digitale gegevensdragers, zoals gameboys en atari’s. Je hebt ook te maken met tabaksproducten en alcohol, en frisdranken met uitzondering van vruchtensappen. Voedingsmiddelen bedoeld voor directe consumptie. Maar die koop je niet iedere dag. Verder heb je jachten en speelvoertuigen, en ten slotte motorrijtuigen die niet voor het openbaar vervoer bedoeld zijn. Dat is het. Dus de verhalen dat nu alle producten onder de 9 procent gaan vallen, kloppen niet.”

Aan de andere kant zijn er veel producten (26) die nu onder het nultarief gaan vallen, aldus Franco. Zoals groenten en fruit, daarvoor is het tarief nul. Volgens de gegevens van de douane worden er zo’n 15.000 producten ingevoerd en voor slechts een klein deel daarvan gaat nu een tarief van 9 procent gelden. Veel mensen denken nu dat wat straks niet onder het nultarief valt, automatisch onder de 9 procent ob zal gaan vallen. Maar dat is niet zo. Het blijft gewoon 6 procent.”

Share this page:
« Back
Back to Top