Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begrotingsoverschot slaat om naar tekort in Suriname

09/03/2013

PARAMARIBO – Waar de regering in 2011 nog een begrotingsoverschot realiseerde, wordt ze in 2012 geconfronteerd met een tekort. In 2011 bedroeg het overschot één procent van het Bruto Nationaal Product (BNP), maar volgens de voorlopig beschikbare cijfers zal voor het afgelopen jaar een tekort van twee tot drie procent van het BNP worden geregistreerd.

Dat kwam vrijdag naar voren tijdens een presentatie van Daniel Kanda, IMF-missiechef voor Suriname. Hij sprak op de laatste dag van de training ‘Financiële verslaggeving’ voor journalisten.

Positief

De richting die de Surinaamse economie op gaat, noemt hij “positief”. De afgelopen jaren was er sprake van een robuuste groei,macro-economische stabiliteit en een dalende inflatie. Voor het afgelopen jaar voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een economische groei van 4,5 procent. Dit cijfer zou eventueel naar beneden bijgesteld kunnen worden, zegt Kanda, wanneer over enige tijd de officiële cijfers beschikbaar zijn. Over de Surinaamse economie is het niet goed mogelijk betrouwbare tussentijdse voorspellingen te doen. “Er zijn weinig maandelijkse indicatoren over economische activiteit in Suriname die voldoende betrouwbaar zijn om voorspellingen te doen”, zei Kanda.

Staatsschuld

Een positieve factor noemt hij de lage staatsschuld. Die bedraagt twintig procent van het BNP, het laagste in de regio. Een opmerkelijke ontwikkeling vindt de IMF-functionaris, gelet op de problemen van de afgelopen jaren, die er toch niet toe geleid hebben dat de regeringen buitensporige bestedingen zijn gaan plegen. Het IMF ziet nu wel een patroon waarbij de overheid steeds meer begint uit te geven. Dit is te verklaren. Zodra overheden uit de export van natuurlijke hulpbronnen meer inkomsten hebben, zijn politici geneigd meer uit te geven, stelt Kanda.

Volgens hem moet een juiste balans gevonden worden tussen de uitgaven en inkomsten van de staat, zodat de landsbegroting niet onnodig onder druk komt te staan. Sowieso moet uit de huidige meevallers van de goudsector geld opzij gezet worden in een spaarfonds voor minder gunstige economische tijden.-.

Share this page:
« Back
Back to Top