Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begrotingsmaatregelen per 1 februari op Curacao

VRIJDAG, 21 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — De aanpassing van het pensioenstelsel en de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) zullen niet zoals eerder aangekondigd per 1 januari 2013 ingaan. Dat bevestigt Financiën-minister José Jardim. Tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) kondigde Jardim aan dat deze maatregelen nu per 1 februari van kracht zullen worden.

Het was de bedoeling dat de Staten de twee hierboven genoemde maatregelen en de ontwerpbegroting 2013 nog voor het einde van het jaar behandeld en goedgekeurd zouden hebben. Maar eerder deze week besloot Statenvoorzitter Mike Franco (Pais), in overleg met leden van het interim-kabinet, om de behandeling van de begroting tot begin volgend jaar uit te stellen, om de Statenleden zo de nodige tijd te gunnen om de relevante stukken te kunnen bestuderen. Het feit dat de voorstellen voor aanpassing van het pensioenstelsel en de introductie van de bvz gisteren nog niet bij de Staten waren aangekomen, was voor Franco aanleiding om te concluderen dat het wel heel erg moeilijk zou zijn om deze voorstellen nog dit jaar in behandeling te nemen.

Tijdens de wekelijkse vergadering van de RvM kondigde Jardim aan dat in de conceptbegroting 2013 al rekening is gehouden met een mogelijke vertraging van de aangekondigde maatregelen. In de begroting is dan ook opgenomen dat de maatregelen per 1 februari in zullen gaan. Volgens Jardim heeft het College financieel toezicht (Cft) al aangegeven geen problemen te hebben met het feit dat de begroting begin januari door de Staten zal worden geaccordeerd. Het feit dat men het nieuwe jaar zonder een geaccordeerde begroting ingaat hoeft geen probleem te zijn, aldus de minister, omdat hierdoor de begroting van januari 2012 als leidraad zal dienen voor de uitgaven in januari 2013. “Dit betekent dat de regering in de maand januari aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.”

Belastingen

De minister kondigde gisteren aan dat de differentiatie in de omzetbelasting (ob) per maart volgend jaar in zal gaan. De differentiatie houdt in dat voor luxe-artikelen en producten die slecht zijn voor de volksgezondheid en het milieu een hoger ob-tarief van 9 procent zal worden gehanteerd. Hiernaast zal voor groenten en fruit een nul-tarief aan ob gelden. Dit houdt in dat alle groenten en fruit van ob zullen worden vrijgesteld. Jardim kondigde gisteren aan dat de vrijstelling van ob een extra derving van vijf miljoen gulden met zich meebrengt. Deze derving zal echter worden gecompenseerd door extra inkomsten, die uit de differentiatie zullen voortvloeien.

Share this page:
« Back
Back to Top