Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begrotingen 2014 Saba en St. Eustatius in orde

22 NOVEMBER 2013

The Bottom – Voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) Age Bakker heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk geadviseerd goedkeuring te verlenen aan de begrotingen 2014 van zowel Saba als van Sint Eustatius.

De begroting van Saba wordt positief beoordeeld, omdat de baten binnen het afgesproken bedrag uit de dit voorjaar verzonden kaderbrief blijven. De ontwerpbegroting laat een positief saldo van 0,8 miljoen dollar zien, stelt het Cft. ,,Dit positief saldo wordt ingezet voor het af- lossen van de renteloze lening (Onderwijshuisvesting) en het realiseren van voorgenomen investeringen.”

Wat betreft Sint Eustatius is het Cft positief gestemd over de tweede begrotingswijziging. De lastenkant van de begroting is met 1,8 miljoen dollar verlaagd, de batenkant met 2,3 miljoen dollar.

,,Het verwachte begrotingsoverschot neemt af en komt in plaats van 0,7 miljoen dollar uit op 0,2 miljoen. Dit bedrag wordt gebruikt ter aflossing van een renteloze lening.” Ook is er nog een overschot van 2012, zo’n 0,8 miljoen dollar. Wat overblijft na het inzetten aan de lastenzijde, wordt gebruikt voor de opbouw van een bestemmingsreserve.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top