Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Begroting Aruba 2014 uiterlijk in maart aangeboden’

DINSDAG, 5 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — De landsbegroting voor 2014 wordt uiterlijk in maart door de Staten behandeld. Dit zegt minister Juan David Yrausquin (AVP) van Financiën na het ondertekenen van het zogeheten ‘balanced budget rule’ akkoord door het kabinet en de meerderheidsfractie van AVP in de Staten. De balanced budget rule moet op termijn zorgen voor begrotingsevenwicht.

“We doen ons best om het eerder klaar te krijgen, maar we gaan ervan uit dat het uiterlijk in maart ter behandeling aan het parlement wordt aangeboden”, aldus de nieuwe minister van Financiën. Yrausquin zegt dat er weliswaar een conceptbegroting is voor 2014, maar dat deze nog behoorlijk moeten worden aangepast, aangezien er in het nieuwe kabinet wat portefeuilles zijn verschoven. Bovendien moet die begroting nog binnen de nieuwe norm vallen die de regering vandaag formeel heeft afgesproken met de meerderheidsfractie. “Het is namelijk zo dat deze conceptbegroting ver boven die van 2013 uitsteekt (qua budget, red.). In feite geldt dat altijd voor conceptbegrotingen. De taak is aan alle ministers om nu en in de toekomst de conceptbegrotingen aan te blijven passen totdat ze gelijk komen te staan aan die van 2013.” De vertraging met het aanbieden van de begroting van 2014 wordt eenmalig, zegt de minister. Makkelijk wordt het niet, geeft Yrausquin meteen toe, maar voor toekomstige begrotingen zullen de ministers weten hoeveel ruimte ze hebben en kan er dus meer tempo gemaakt worden bij het opstellen. Doel is dan ook om voor de komende openingen van het parlementair jaar een begroting gereed te hebben.

Suppletoire begrotingen

De negen ministers van het nieuwe kabinet ondertekenden vandaag dus het balanced budget rule akkoord. Namens de meerderheidsfractie van AVP ondertekende fractieleider Rene Herdé het document. Door de uitgaven van de overheid de komende vier jaar lang op hetzelfde peil te houden als in 2013 en daarnaast het inkomen te vergroten wil de regering in 2017 op een begrotingsevenwicht komen. Overigens geldt dit akkoord specifiek voor begrotingen en niet voor suppletoire begrotingen die elk jaar worden ingediend. Yrausquin wijst er echter op dat het doel van suppletoire begroting is en blijft om aanpassingen achteraf te maken op basis van extra onkosten en inkomsten die zijn gemaakt, maar dat het doel om binnen de 2013-grens te blijven ook dan onveranderd blijft.

Verankeren

Uiteindelijk wil de regering de balanced budget rule in de staatsregeling laten verankeren. Hiermee kan vanaf 2016 geen begroting meer worden goedgekeurd die niet in evenwicht is. Wanneer het voorstel voor aanpassing van de staatsregeling naar de Staten wordt gebracht om door een tweederde meerderheid van de Staten te worden goedgekeurd (AVP komt hiervoor net een zetel tekort), is nog niet bekend. Tegen Amigoe zegt minister Yrausquin dat dit te zijner tijd gaat gebeuren. Er hangt namelijk een advies vast aan de balanced budget rule voor een overgangsperiode van twee jaar voor invoering in de grondwet.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top