Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begroting 2013 van het Recherche Samenwerkings Team op agenda justitieel overleg Caribische landen

MAANDAG, 21 JANUARI 2013

ORANJESTAD — De ministers van Justitie van Curaçao en St. Maarten kwamen afgelopen vrijdagochtend naar Aruba voor het zogeheten handhavingsoverleg. Zij bespraken met Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) onder andere de begroting voor 2013 van het Recherche Samenwerkings Team (RST).

Het RST was overigens ook een belangrijk punt op de agenda tijdens het Justitieel Vierhoeks Overleg (JVO) in Den Haag afgelopen december. De begroting van het RST was namelijk nog niet goedgekeurd door de ministers van justitie in het Caribische gebied.

De begroting werd vrijdagochtend dan ook doorgenomen, evenals het uitgebreide advies van het college van korpschefs van de desbetreffende landen. Dit college lichtte ook toe hoe de samenwerking tussen de diverse politiekorpsen en het RST verloopt. Het is niet bekend of de begroting en het jaarplan nu is goedgekeurd.

RST

In 1996 werden voor het eerst Nederlandse rechercheurs uitgezonden naar het Caribische deel van het Koninkrijk om technische bijstand te verlenen, in 2001 werd dit formeel vastgelegd in een protocol RST en in 2010 in de consensus Rijkswet politie (geldig voor Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland). Het RST heeft als hoofdtaak de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit. Gemiddeld zijn er bij het RST ongeveer 80 uit Nederland uitgezonden medewerkers werkzaam, die uitgezonden worden voor een periode van drie tot vijf jaar. Dit aantal wordt aangevuld met medewerkers uit de lokale korpsen. De betrokken ministers van (Veiligheid en) Justitie van de landen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen gezamenlijk de jaarstukken van het RST vast. Het RST valt (nu nog) onder het beheer van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

RST tot oktober 2014

In de in Nederland in 2010 aangenomen rijkswet politie werd de basis gelegd voor de gemeenschappelijke voorziening politie (GVP). Deze zal volgens de gemaakte afspraken de taken van het RST overnemen. Maar pas wanneer de korpsen en de GVP kwalitatief voldoende functioneren, kunnen de taken van het RST worden overgenomen.

In 2010 werd besloten dat de regeringen van Curaçao, St. Maarten en Nederland na vier jaar bekijken wat de resultaten zijn en of het RST opgeheven kan worden. Zonodig komt er twee jaar later opnieuw een evaluatie. Het RST zal in ieder geval tot oktober 2014 in stand gehouden worden.

Share this page:
« Back
Back to Top