Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Begroting 2013 in eindfase’ op Aruba

MAANDAG, 18 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — Na kritische vragen en opmerkingen over het uitblijven van de begroting van het Land van 2013, heeft Financiën-minister Mike de Meza (AVP) laten weten dat de afronding in zicht is.

Tijdens het debat vorige week over de multifunctionele accommodaties (MFA’s) plaatsten Statenleden van diverse partijen kanttekeningen over het uitblijven van de begroting. Zo had Juan David Yrausquin (AVP) het over een ‘vervelend’ gevoel, omdat van het parlement aan de ene kant wel verwacht wordt om te beslissen over kosten en verplichtingen zoals de 3 miljoen florin per jaar aan huur van de MFA’s. Maar aan de andere kant heeft het parlement geen zicht op de  en hoe er gewerkt wordt aan kostenbesparingen dan wel het verhogen van de inkomsten van het Land, aldus Yrausquin. Het Statenlid gaf als voorbeeld de recente ingevoerde extra reparatietoeslag als bijkomende kosten voor de overheid en de verlaging van bepaalde invoerrechten waardoor de overheid weer minder inkomsten krijgt. “We willen duidelijkheid en hierbij toch vragen op welke dag we de begroting krijgen en hoe er wordt omgegaan met de begroting voor de komende jaren”, aldus Yrausquin.

BBP

Minister De Meza verzekerde vervolgens in hetzelfde debat dat de begroting van 2013 zich in een afrondende fase bevindt. Het pakket ligt wel nog bij Directie Financiën, waar binnen een week de balans met cijfers af zal zijn, aldus de bewindspersoon. En de ‘puntjes moeten nog op de i’ worden gezet in de beleidsnota’s. De ministerraad is in ieder geval wel al akkoord over het financieel kader, laat De Meza weten. Dat betekent dat er een financieringsbehoefte is van 225 miljoen florin. Het overheidstekort komt uit op 4,5- 4,7 procent van het BBP. Dat is hoger dan wat de regering zich eerder in het financieel kader had opgelegd en afgesproken had met de Staten, erkent de minister. Voor dit jaar had het kabinet het tekort op 3 procent BBP willen hebben, maar volgens De Meza was dat niet haalbaar. Als belangrijkste reden geeft de minister de sluiting van de raffinaderij door Valero, dat zorgde voor een terugval in inkomsten voor de overheid en voor negatieve effecten voor de economie. Toch bleken die effecten, zoals eind vorig jaar bleek bij de behandeling van de suppletoire begroting van 2012 in het parlement, wel mee te vallen. De belastinginkomsten stegen juist in de maanden na de sluiting.

Realistische begroting

In ieder geval laat de Financiën-minister weten dat het kabinet trots is over de in de afgelopen drie jaar gemaakte ‘realistische begrotingen’. Dit refereert naar de kritiek van de oppositie die vindt dat de begrotingen juist niet realistisch zijn. De Meza voert als bewijs echter de laatste suppletoire begroting aan, waarbij de regering haar eerdere begroting met slechts 1,8 miljoen had overschreden. “Dat is heel acceptabel binnen de margins, als je kijkt op een totale kostenplaatje van 1,3 miljard florin. We hebben dus 99 procent gehaald, ondanks de economische gevolgen vanwege de sluiting van de raffinaderij.”

Als de begroting van 2013 klaar is, moet deze overigens eerst nog naar de Raad van Advies. Na het advies en antwoord van de ministers hierop, kan de regering het definitieve concept aanbieden aan het parlement. In de constitutie staat overigens dat de begroting op 1 september voor het lopende jaar (dus vorig jaar september voor de begroting van 2013) bij de Staten moet zijn.

Share this page:
« Back
Back to Top