Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bedragen minimumloon vastgesteld op Aruba

DINSDAG, 05 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — Otmar Oduber, minister van Toerisme, Arbeid en Transport, maakte gisteren de bedragen van de minimumlonen bekend.

Voor werknemers van achttien jaar of ouder geldt dat met ingang van 1 februari het minimumloon van 1604 florin (2012) verhoogd wordt naar 1636,70 florin per maand. Dat is 381,70 florin per week.

Voor werknemers in dezelfde leeftijdsgroep die huishoudelijk werk verrichten, is het minimumloon vastgesteld op 763,55 florin per maand. Als de huishoudelijke werkzaamheden minder dan 22 uur per week betreffen, geldt overigens een minimumloon van 8,55 florin per uur.

Afwijking

Vrijdag 4 januari berichtte Amigoe al dat volgens Oduber het Landsbesluit voor de verhoging van het minimumloon per 1 februari klaar zou zijn en dat deze dan met 2 procent omhoog zou gaan. Hiertoe besloot de ministerraad na advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Op basis van de ‘normale’ wettelijke formule voor berekening van het minimumloon zou het dit jaar namelijk niet verhoogd kunnen worden.

Dit omdat het indexcijfer bepaald wordt door augustus van het lopende jaar te vergelijken met augustus van het jaar ervoor. Daaruit bleek dat er in augustus 2012 een daling was van 3,6 procent. Maar omdat er vorig jaar voor gekozen werd om het minimumloon minder te laten stijgen dan was berekend en omdat er economisch gezien gunstige voorspellingen zijn, besloot de regering toch anders.

In januari maakte de minister ook duidelijk dat er een wetsvoorstel, om tot een andere berekening van het indexcijfer te komen, wordt ingediend bij het parlement. Dit omdat er volgens hem bij de huidige berekening sprake is van een momentopname zonder rekening te houden met de trend in andere maanden.

Share this page:
« Back
Back to Top