Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

BC: Minimumloon is geen ijkpunt

17 januari 2017

Kralendijk – Om de armoede te bestrijden, wil Bonaire een integraal meerjarenbeleid voor sociaaleconomische ontwikkeling opstellen, in samenwerking met verschillende ministeries en stakeholders. Dat heeft het Bestuurscollege vorige week voorgesteld op de werkconferentie over armoede.

,,Hierin zouden afspraken moeten worden opgenomen over onder meer een sociaal minimum dat toereikend is om te kunnen voorzien in de kosten voor het levensonderhoud, en plannen voor duurzame economische groei en verbetering van de arbeidsmarkt.” Het verhogen van het minimumloon alleen is geen oplossing voor het armoedevraagstuk. Ook Sint Eustatius is die menig toegedaan.

Dat blijkt uit het verslag dat de Nederlandse delegatie gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden bracht, voorafgaand aan het Interparlementaire Koninkrijksoverleg (Ipko) op Curaçao, een werkbezoek aan Bonaire. Dat stond in het teken van armoede, waarover op maandag een werkconferentie werd gehouden. Uit het verslag blijkt dat de tienkoppige delegatie op zaterdag in groepen de armoede van dichtbij heeft gezien in enkele wijken van Bonaire.

Ook is gesproken met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die zich met deze problematiek bezighouden. Zowel Sint Eustatius als Bonaire hebben in hun presentaties opgemerkt dat het wettelijk minimumloon en de uitkeringen te laag zijn om van te leven. Het minimumloon moet niet, zoals staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wilde, als ijkpunt worden genomen voor het sociaal minimum, aldus het Bestuurscollege van Bonaire. ,,Ook heeft het BC kritiek op het huidige arbeidsmarkten voorzieningenbeleid, dat in hun ogen teveel vanuit Nederland wordt bepaald”, staat in het verslag.

Sint Eustatius heeft in dit verband aandacht gevraagd voor de slechte staat van woningen, gezondheidsproblemen, huiselijk geweld en verkapte prostitutie als gevolg van armoede. Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en verdere ontwikkeling van het toerisme en de landen tuinbouw ziet het Bovenwindse eiland als de oplossingen voor het scheppen van meer banen, zodat de hoge werkloosheid kan worden teruggedrongen.

Van Saba was al bekend dat het pleit voor een mentaliteitsverandering vanuit de Nederlandse regering. Er moet een meer actieve houding komen, waarbij zaken sneller worden opgepakt en uitgevoerd. Saba wil ook graag meer eigen verantwoordelijkheid, omdat aansturing vanuit Nederland duurder is en de lokale bestuurders de samenleving beter kennen. Succesvolle projecten verzanden soms door gebrek aan geld voor bijvoorbeeld onderhoud.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top