Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Basiszorgverzekering drukt Staatsziekenfonds dood in Suriname

23/10/2013

Paramaribo – De per 1 juli lopende algemene basiszorgverzekering drukt indirect het Staatsziekenfonds langzaam dood. De nieuwe verzekeraar Self Reliance heeft hogere tarieven dan het staatsbedrijf afgesproken met de medische dienstverleners, waardoor deze ook aan het SZF hogere bedragen voorschotelen. Het gevolg is dat het budget van het SZF niet langer toereikend is om aan zijn verplichtingen te voldoen. “We houden dit niet lang meer vol. Vroeg of laat gaan wij een aantal dienstverleners niet meer kunnen betalen”, ontboezemt directeur Stephen Comvalius. Hij pleit voor een grondige evaluatie en reorganisatie van de zorg. Als niet, zou zijn organisatie op jaarbasis SRD 100 miljoen extra moeten ontvangen van de overheid om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Comvalius geeft aan dat de zorgkosten van zijn organisatie SRD 177 miljoen beliepen over 2012.

Toename

Ter staving van zijn probleem geeft Comvalius aan dat onder de basiszorgverzekering het ligdagtarief is vastgesteld op SRD 662. Bij het SZF echter loopt een overeenkomst met de ziekenhuizen voor SRD 390. Evenals andere medische dienstverleners wordt door de ziekenhuizen aangedrongen op het gelijktrekken van het tarief. “Dit maakt dat het gat in ons budget groter wordt”, concludeert Comvalius. Nu al doet het tekort aan financiën zich gelden, omdat de overheid de achterstallige premie van het pensioenfonds niet heeft betaald. Het resultaat is dat onder andere de huisartsen hun aangepaste tarieven niet betaald krijgen. Zij hebben een overeenkomst met het staatsbedrijf aangaande verhoogde consulttarieven over 2012 en moeten backpay betaald krijgen. Het SZF heeft hen verwezen naar de ministeries van Volksgezondheid en Financiën, maar dat bood geen soelaas.

Transparanter

Het resultaat is een actiedreiging aan het eind van de maand. De artsen die moe zijn om van het kastje naar de muur gestuurd te worden, hebben in een brief gedateerd 17 oktober erop gewezen dat zij een overeenkomst hebben met het SZF en die maar moet opdraaien voor de kosten. Terwijl de spanningen alsmaar oplopen, heeft het staatsbedrijf de artsenvertegenwoordiging, de VMS, uitgenodigd om de zaak te bespreken. Het zou gaan om bijkans SRD 3,5 miljoen. Comvalius bepleit een totaal andere kijk op de zorg om uit de impasse van de medische zorg te komen. Op de eerste plaats zou de wet op gezondheidstarieven moeten worden geïmplementeerd. Deze wet regelt dat de tarieven door een onafhankelijk lichaam worden vastgesteld. Er is een voorstel dat de assemblee maar niet bereikt.

Verder zou er een budgettaire kaderzorg-commissie moeten worden ingesteld. Deze commissie zou de begrotingen van de dienstverleners moeten nalopen. Ook zou de wet op jaarrekeningen moeten worden geïmplementeerd, waardoor instellingen worden verplicht hun jaarrekeningen te presenteren. De SZF directeur is ervan verzekerd dat hierdoor de totale medische dienstverlening transparanter gemaakt zal worden.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top