Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Basisverzekering’ niet meer voor iedereen op Curacao

VRIJDAG, 07 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — De nieuwe basisverzekering gaat slechts voor de huidige SVB-verzekerden gelden. Een verplichte verzekering, zoals eerder was voorgesteld, is van de baan. Ook de huidige ziektekostenregeling voor ambtenaren en gelijkgestelden blijft van kracht. Verder betalen gepensioneerden met een maandinkomen van boven de 1000 gulden 10 procent premie in plaats van 12 procent. Dit zijn enkele van de belangrijkste aanpassingen in het wetsontwerp basisverzekering ziektekosten. Doel is dit per 1 januari 2013 in te voeren.

Het zorgstelsel is gedeeltelijk geherstructureerd. Ondanks de aanpassingen blijft er een tekort bestaan in de zorg. Voor de jaren 2013 en 2014 kan dit gedekt worden als er additionele maatregelen worden genomen. Gedacht moet worden aan besparingen op medische uitzending door de oprichting van een cathlab, besparingen op de laboratoriumzorg en het terugdringen van misbruik. Verdere hervormingen van het zorgstelsel zijn noodzakelijk om de tekorten in de zorg na 2014 het hoofd te bieden.

Desondanks is demissionair minister van Gezondheid Stanley Bodok een tevreden man, zei hij gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. “Veel ambtenaren hebben hierop zitten zwoegen”, aldus Bodok. Woensdag nam de ministerraad het laatste besluit over de basisverzekering ziektekosten. De adviezen van de Sociaal Economische Raad (SER) en de voorstellen uit de dialoogronde zijn in het wetsontwerp verwerkt. De actuele versie is op 5 december naar de Raad van Advies gestuurd. Deze maand moet het wetsontwerp nog in het parlement besproken worden.

De wet is gebaseerd op de aanname dat de economie niet groeit en de inflatie 2 procent bedraagt. De zorgkosten stijgen jaarlijks met 3 procent. Volgend jaar betaalt de regering 235 miljoen gulden. In 2014 loopt dit op tot 244 miljoen en in 2015 bedragen de zorgkosten 251 miljoen gulden.

12 procent premie

Alle verzekerden gaan 12 procent premie betalen, met uitzondering van gepensioneerden en verzekerden met een maandinkomen van minder dan 1000 gulden. Gepensioneerden betalen 10 procent premie en personen die minder dan 1000 gulden per maand verdienen, betalen geen premie. Van de 12 procent betalen werkgevers 9 procentpunt en werknemers 3 procentpunt. Ambtenaren en gelijkgestelden betalen 0,25 procent extra voor de aanvullende voorziening. Daarmee blijven zij evenveel betalen als zij nu doen. Dit geldt zolang het Sociaal Statuut, dat de overgang regelt van het personeel van de Antillen en het Eilandgebied Curaçao naar het nieuwe land Curaçao, van kracht is. Daarnaast betaalt iedereen 82 gulden voor de garantiekaart, met uitzondering van kinderen onder de 18 jaar en personen met een maandinkomen lager dan 1000 gulden.

Discriminatie

Met de invoering van de basisverzekering komt er een uniformering van de ziektekostenregelingen van de SVB en de oude BZV. PP- en FZOG-verzekerden en de huidige SVB-verzekerden krijgen dezelfde behandeling. Het pakket is iets soberder van aard dan in het eerdere wetsontwerp, dat onder oud-minister van Gezondheid Jacinta Constancia (MFK) op tafel lag. Brillen, contactlenzen en tandprothesen voor personen ouder dan 18 jaar worden niet vergoed. De SVB is voor de duur van vijf jaar het uitvoeringsorgaan. Particulier verzekerden blijven in principe particulier verzekerd, al is overstappen in theorie wel mogelijk.

Misbruik

De regering richt per direct een zorgautoriteit op, die toezicht houdt op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de basisverzekering. Volgend jaar moet er een nieuw geautomatiseerd systeem zijn ingevoerd, waardoor de gegevens van de Belastingdienst en de SVB naadloos op elkaar aansluiten en misbruik en fraude kan worden opgespoord. De heffing en inning van de premie geschiedt door de Belastingdienst.

Het oude wetsontwerp, dat in mei aan de SER is aangeboden, werd kritisch ontvangen. Zo zouden ambtenaren er iets op achteruit gaan en was het verstrekkingenpakket te breed en te duur. Ook werd er geen rekening gehouden met de zwakkeren in de maatschappij.

Share this page:
« Back
Back to Top