Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bacterie kon gedijen bij gebrek aan hygiëne in Curaçaos St. Elisabeth Hospitaal

WOENSDAG, 05 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft de aanpak van eenuitbraak van de Klebsiella-bacterie (KPC) in oktober 2012 weinig doortastend aangepakt. Onhygiënische toestanden blijken een belangrijke voedingsbodem te zijn geweest voor de bacterie. Ook had zowel de communicatie naar de gemeenschap over de uitbraak als de signalering aan de Inspectie beter gekund. Deze kritische kanttekeningen maakt de Inspectie voor de Volksgezondheid in haar vandaag gepubliceerde rapport over de aanpak van de uitbraak. De ziekenhuisleiding moet binnen vier weken een plan van aanpak opstellen.

De Klebsiella-bacterie is een gewone darmbacterie die onschadelijk is als hij zich in de darmen van gezonde mensen bevindt. De KPC-variant is soms levensbedreigend voor patiënten met een verzwakte afweer, bijvoorbeeld voor patiënten op een afdeling Intensive Care. Op maandag 8 oktober besloot het ziekenhuis drie verpleegafdelingen te sluiten vanwege een hardnekkige KPC-uitbraak.

Het rapport is kritisch over de wijze waarop het Sehos met deze uitbraak is omgegaan. De Inspectie signaleert een nog onvoldoende besef van basale hygiëne in het ziekenhuis. Ten slotte oordeelt de Inspectie zeer kritisch over een feestje op de Intensive Care tijdens deze uitbraak. Het feestje had nooit mogen plaatsvinden en tast de geloofwaardigheid van het Sehos aan.

Het rapport is vandaag vastgesteld en overhandigd aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Het rapport heeft als motto ‘Un kas pober no tin mester di ta sushi / Een arm huis kan ook schoon zijn’. Het rapport sluit af met een tiental aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

Vijf overleden

In totaal zijn er 22 gevallen van besmetting gesignaleerd. In de loop van de uitbraak zijn er in ieder geval vijf van de 22 patiënten overleden, waarvan twee in het ziekenhuis en ‘mogelijk’ direct als gevolg van de KPC-bacterie. Van de andere patiënten is de doodsoorzaak niet bekend. Naast de 22 gevallen van KPC-bacterie heeft het Sehos de afgelopen drie maanden nog drie patiënten met carbapenem resistente bacteriën geïsoleerd. Dat brengt het totaal op 25 van dit type resistente micro-organismen. Deze zijn resistent voor antibiotica.

Het Sehos was redelijk laat met het onderkennen van de ernst van de uitbraak en toen die erkenning er wel was, ook traag met de implementatie van genomen besluiten. Uit het rapport blijkt dat het mogelijk is dat de bacterie uit Nederland is geïmporteerd. Verder lijkt de slordige, onopgeruimde en onhygiënische situatie een belangrijke voedingsbodem te zijn geweest waarop de bacterie kon overleven en zich vermenigvuldigen, niet het gedrag van de bezoekers. Volgens de Inspectie was de interne communicatie onvoldoende en de communicatie richting de Inspectie onvolledig.

Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van het sluiten van drie verpleegafdelingen vanwege de hardnekkige uitbraak van de KPC-bacterie en de gebrekkige communicatie hierover naar andere ziekenhuizen op het eiland. Het doel was vaststellen of de aanpak van het Sehos om deze uitbraak te onderdrukken adequaat is geweest en in hoeverre de communicatie op orde was.

Share this page:
« Back
Back to Top