Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse vakbonden trekken samen op tegen AOV-plannen

WOENSDAG, 18 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — Twaalf tot dertien vakbonden, die werknemers uit zowel de publieke als private sector vertegenwoordigen, zijn vanmorgen in overleg gegaan over stappen tegen de AOV-plannen van de regering. Ze zijn vooral boos over de haast waarmee de regering de wet wil doordrukken, geholpen door de AVP-meerderheid in het parlement.

Gisteren werd een aantal vakbonden waaronder de kleine ambtenarenbond Topa en verplegerbond ABV uitgenodigd door het parlement om hun bezwaren aan te horen tegen het wetsvoorstel waarmee de regering de AOV-pensioenleeftijd en – premie wil verhogen. “Die uitnodiging was plotseling en ad hoc. We hebben van een uur ‘s middags tot vijf uur vergaderd”, vertelt Topa-voorman René Bernabela. De vlam ging echter in de pan toen de vakbondsleiders amper waren vertrokken – ‘we bevonden ons nog op de parkeerplaats’- en te horen kregen dat het parlement al per meerderheid had besloten om de behandeling van de wet toch deze donderdag te agenderen. Vanmorgen informeerde Amigoe bij Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp. Zij zegt echter dat er nog geen oproep is gedaan voor deze openbare vergadering.

De vakbonden vanmorgen in het kantoor van Simar.

Topa en ABV zijn in ieder geval furieus en weet het parlement ‘gebrek aan respect’. Ze riepen gisteren direct de andere vakbonden op voor een gezamenlijk overleg dat in eerste instantie moet leiden tot een brief aan zowel regering en parlement om de AOV-plannen op te schorten. Wordt daar geen gehoor aan gegeven, dan is dat volgens deze twee bonden in ieder geval aanleiding om acties te gaan voeren. Of de andere bonden daar ook in mee willen gaan, was vanmorgen nog niet duidelijk. De aanwezige vakbonden waren nog volop in overleg toen deze editie sloot.

Aan de oproep hebben twaalf tot dertien bonden gehoor gegeven. In ieder geval waren er de vertegenwoordigers van algemene werknemersbonden STA en FTA, Seppa (grootste ambtenarenbond), SPA (politie), Sada (douane), Oppa (gepensioneerde ambtenaren), Siwa (WEB-personeel), EUA (Elmar-personeel), STT (telecom) en dus Topa en ABV. Ook lerarenbond Simar was aanwezig, hoewel deze vakbond een aantal weken geleden nog in de Sociaal Dialoog wél het AOV-protocol ondertekende. Of ook de vakbond Alvast er was – deze deed ook mee aan de Sociaal Dialoog-ronde – kon vanmorgen niet worden bevestigd. De bonden zaten in het gebouw van Simar, een plek waar bijna zeven jaar geleden ook veelvuldig werd vergaderd tijdens de zeven weken durende staking van overheidspersoneel.

Vorig week had verder al een collectief van zes vakbonden publiekelijk kritiek geuit op de haast waarmee de regering de AOV-plannen (nog per 1 januari 2014) wil doorvoeren zonder de gevolgen goed in kaart te hebben gebracht. Het collectief zegt dan ook opnieuw hierover om tafel te willen met de regering.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top