Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse Staten behandelt kwart eeuw aan jaarrekeningen in uur

DINSDAG, 29 OKTOBER 2013

ORANJESTAD — De Staten heeft afgelopen maandag, in iets meer dan een uur, de jaarrekeningen van de afgelopen 25 jaar van de regering afgetikt. Dat was volgens eerdere afspraken tussen de fracties.

Na een inhaalmanoeuvre kon de regering vorig jaar voor het eerst in de Arubaanse geschiedenis de jaarrekeningen bij het parlement indienen. In een jaarrekening verantwoordt de regering wat ze met het overheidsgeld heeft gedaan in een begrotingsjaar en wat daarvan de resultaten waren.

De indiening vorig jaar was dus een mijlpaal voor een betere overheid, bestuur van het land. Ook werd voor het eerst een jaarrekening op tijd aangeboden, namelijk die over 2011. Vervolgens bleef het echter stil. Dit leidde ook tot kritiek van de Algemene Rekenkamer van Aruba die een belangrijke bedrage heeft geleverd aan de inhaalmanoeuvre, op het parlement die de centrale behandeling van de jaarrekeningen lange tijd niet agendeerde. Wat wel al in de vaste Statencommissies Huishoudelijke Aangelegenheden en Landuitgaven werd afgesproken en uiteindelijk in de Centrale Commissie goedgekeurd, is dat de jaarrekeningen van 1986 tot en met 2010 door de aanname van één Landsverordening (wet) worden goedgekeurd. Het gedetailleerd doornemen, kwamen de fracties overeen, zou leiden tot vingerwijzen waarbij bovendien het moeilijk is om na al die jaren nog juiste gang van zaken boven water te krijgen. Bovendien zijn de destijds verantwoordelijke ministers/regeringen er niet meer (sommige zelfs al overleden).

Maandagochtend werd deze wet dan ook in een uurtje afgetikt. De afspraak was namelijk ook dat er maar een behandelronde zou zijn waarin elke fractie maximaal 10 minuten het woord mocht voeren en de minister van Financiën, 15 minuten.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top