Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse regering juicht, parlement reageert gematigd op akkoord met Nederland

DINSDAG, 02 APRIL 2013

ORANJESTAD — Het zogeheten ‘Witte Donderdag-akkoord’ met Nederland dat Aruba mogelijk tussen de 20-30 miljoen florin aan rentelasten per jaar kan schelen, is door de regering bejubeld in een groot aantal persberichten. De fracties reageren gematigder, mede omdat ze eerst nog het akkoord moeten krijgen om inhoudelijk te kunnen reageren. AVP reageert alvast wel positief, MEP wil weten wat de voorwaarden zijn en PDR noemt het akkoord een ‘nieuwe pleister op een open wond’.

De fracties houden dus nog een slag om de arm. Statenlid Juan David Yrausquin van regeringsfractie AVP – bovendien voorzitter van de vaste Statencommissie Financiële en Economische Aangelegenheden – zegt de minister van Financiën uit te nodigen om uitleg te komen geven aan de fracties en geïnteresseerde parlementariërs. Op basis van berichtgeving in de media zegt hij wel alvast dat het akkoord positief is omdat Nederland op deze wijze Aruba helpt de rentelasten en zo de overheidsuitgaven te verminderen. Hij wijst er echter ook op dat de rentelast slechts een onderdeel is van de totale uitgaven van de overheid. Jaarlijks moet de overheid 150 miljoen florin aan rente aflossen op leningen die de regeringen de afgelopen 26 jaren zijn aangegaan. Yrausquin zegt hierbij uit te gaan van cijfers van de huidige regering. Vorig jaar was het begrotingstekort 270 miljoen florin, dus al zou de regering niets aan rente hoeven te betalen, dan nog is er een tekort van 120 miljoen florin. “Met andere woorden, het akkoord is positief voor de overheidsfinanciën, maar de uitdaging om de openbare financiën op orde te krijgen, blijft groot.” De regering zal dus moeten blijven werken aan kostenbeheersing dan wel -vermindering en het verhogen van de inkomsten, aldus het Statenlid, om zo zich aan de afspraken te houden met het parlement, maar ook met internationale instanties als IMF en kredietbeoordelaars.

Geen lof

Leider van de grootste oppositiepartij MEP, Evelyn Wever-Croes zegt nog te wachten op de inhoud van het akkoord om dat te kunnen bestuderen. “Van wat wij uit de media hebben vernomen, kunnen wij wel afleiden dat de Arubaanse regering nee heeft gekregen op het (eerste)verzoek. Dat was lenen uit de pot bestemd voor de Nederlandse gemeenten tegen bijna 0 procent rente, kennelijk wegens wantrouwen in het huidige financieel beleid. Dat werd ons ook al in Nederland gezegd door verschillende politici.” Haar partij wil vooral nog zien wat de voorwaarden zijn waaraan Aruba moet voldoen. “ De minister-president zegt dat er geen voorwaarden zijn, maar de minister van Financiën spreekt van strenge voorwaarden.” Dit zal niet weer een verspreking zijn van de Financiën-minister, denkt Croes. Dat Nederland vol lof zou zijn over het financieel beleid van Aruba, erkent Croes niet. De Nederlandse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (PVDA), zei in de persconferentie afgelopen donderdag dat de Arubaanse regering heeft laten zien een degelijk financieel beleid te voeren. Maar volgens Croes is er dus geen sprake van lof. “Dat kan ook niet, want de begroting van 2013 is nog niet eens ingediend bij de Staten. Erger financieel beleid hebben wij in Aruba in jaren niet gekend. Bovendien, op basis waarvan gaan ze lenen als de begroting nog niet is goedgekeurd en dus geen machtiging is gegeven aan de regering om te gaan lenen?” Croes kwalificeert de wijze waarop de premier en minister van Financiën omgaan met de openbare financiën van Aruba dan ook als ‘amateuristisch’.

Pleister

PDR-leider Andin Bikker omschrijft het akkoord vanmorgen voor de pers als een nieuwe pleister op een wond die nog steeds open blijft. Immers betekent het akkoord geen structurele oplossing voor de oplopende staatsschuld. “Er is niet veel veranderd, we blijven bezorgd over de publieke financiën.” Hij refereert aan een presentatie van de Centrale Bank vorig jaar bij het parlement die ook voor een structurele oplossing pleit om tegen te gaan dat Aruba over een aantal jaren met een ‘astronomische’ staatschuld zit die bijna niet meer is af te betalen. Bikker zegt dat het parlement bovendien maar moet aannemen hoe de financiën ervoor staan, omdat de begroting er dus nog steeds niet is. Hij vindt dan ook niet dat met dit akkoord Nederland het financieel-economisch beleid van Aruba noodzakelijk zou accepteren. Over condities waaraan Aruba moet voldoen, zegt Bikker verder nog niets te weten. “We wachten nog op een kopie van het akkoord.”

Share this page:
« Back
Back to Top