Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse regering hoeft minder te bezuinigen

MAANDAG, 04 MAART 2013

ORANJESTAD — De regering hoeft aanzienlijk minder te bezuinigen dan wat de Centrale Bank van Aruba (CBA) eerder beraamde voor het terugdringen van het overheidstekort. 100 miljoen florin hoeft er maar gekort te worden om binnen het financieel kader te blijven, zo laat Financiën-minister Mike de Meza (AVP) vanmorgen weten.

Minister De Meza hield vanmorgen samen met premier Mike Eman (AVP) een persconferentie over het feit dat de ministerraad de begroting van 2013 afgelopen vrijdag goedkeurde. Deze bevindt zich dus nu in wetgevingstraject, onder andere de Raad van Advies gaat zich erover buigen, en vervolgens komt de wet bij het parlement voor goedkeuring. Eigenlijk had de begroting al op 1 september bij het parlement moeten liggen, maar de sluiting van Valero begin september gooide roet in het eten en het toenmalige begrotingsconcept ging de prullenbak in.

De Centrale Bank kwam vervolgens in november met nieuwe ramingen met sombere voorspellingen voor 2013-2016. Indien de regering volgens haar meerjarig financieel kader in 2016 een begrotingsevenwicht (inkomsten en uitgaven gelijk) wil bereiken, dan zou fors het mes in de overheidsuitgaven moeten. Meer dan wat de regering in haar financieel kader met de Staten had afgestemd, namelijk een jaarlijkse bezuiniging van 75 miljoen florin . Voor 2013 zou volgens de Centrale Bank de regering zowel die 75 miljoen florin als nog een extra 70 miljoen florin moeten bezuinigen.

Vanmorgen blijkt echter dat volgens de regering het mes er maar voor 100 miljoen florin in moet. Overigens komt dat vooral omdat is berekend dat de overheid veel meer aan inkomsten binnen krijgt. Dat is dus positiever omdat eerst nog werd gedacht dat de sluiting van de raffinaderij een veel groter gevolg op de economie en dus de overheidsinkomsten zou hebben. Amigoe schreef overigens al dat voor de eerste elf maanden van 2012 de belastinginkomsten met 7 procent stegen. Vanmorgen zegt de Financiën-minister dat los van de raffinaderij, de groei in de andere economische sectoren zoals toerisme en bouw vorig jaar 6,5 procent (nominaal) was. De Centrale Bank gaat nog uit van 0,3 procent groei in 2012. Bij deze berekening houdt de Bank trouwens wel rekening met de sluiting van de raffinaderij.

Kosten

Aan de kostenkant heeft de regering voor de begroting van 2013 ook wat gedaan, zegt De Meza. Het gaat dan vooral om bezuinigingen op de post goederen en diensten, minder uitgaven door efficiency en door het niet opvullen van vacatures. Dit laatste heeft betrekking op de personeelsuitgaven. Hierop is overigens niet echt bezuinigd. Sterker nog de ambtenaren en gelijkgestelden krijgen dit jaar opnieuw indexering en verhoging van diverse toelagen. Toch nemen de personeeluitgaven niet toe omdat dit geld dus van andere posten wordt gehaald. Wat wel de afgelopen jaren een effect heeft gehad op de fors stijgende personeelskosten, zijn de hervormingen van het ambtenarenpensioen (Apfa-pensioenfonds). Hierdoor hoeft de overheid ook voor dit jaar veel minder premie af te dragen.

In totaal heeft de regering de kosten voor 2013 begroot op 1,3 miljard florin. De totale inkomsten worden geschat op 1,1 miljard. Het financieringstekort komt daarmee uit op 223 miljoen florin. Volgens het financieel kader dat de regering in 2010 met het parlement overeen kwam, zou er eigenlijk meer bezuinigd moeten worden op de begroting. Dat kader is overigens ook al een keer bijgesteld. Met de begroting 2013 handhaaft de regering desondanks wel het financieringstekort afgezet tegenover het BBP (bruto binnenlands product), ofwel 4,5 procent. En volgens de bewindslieden vanmorgen zal ook de komende jaren het tekort binnen het kader blijven. Dus volgend jaar een tekort van 3 procent en uiteindelijk een begrotingsbalans in 2016. Premier Eman benadrukt dat de regering duidelijk een hele andere koers heeft gekozen dan andere landen (Europa) die met forse bezuinigingen de economie ‘de das om doen’. “We doen echter allebei: bezuinigen maar ook die groepen stimuleren die het het hardst nodig hebben, zodat ze voldoende koopkracht krijgen en daardoor de economie weer gaat groeien.”

bbo handhaven

Hij legt in dit verband ook uit waarom de regering heeft besloten om niet de omzetbelasting bbo geheel af te schaffen. Dit was overigens een belangrijke verkiezingsbelofte in 2009. Eman: “We merkten dat je hiermee toch niet bereikt wat we wilden: het zorgen voor meer koopkracht aan degene die het juist nodig hebben. Daarom hebben we wel de bbo gehalveerd, maar vervolgens gekozen voor stimuleringsmaatregelen als de reparatietoeslag, verhoging bijstand die beter werken.”

Op de vraag van Amigoe aan de Financiën-minister of de regering – gezien dus de sobere voorspellingen eerder van de Centrale Bank – aan het eind van het jaar toch niet met een hoger tekort komt te zitten, antwoordt De Meza: “Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor de situatie drastisch kan wijzigen. Wij hebben bij de berekening echter andere uitgangspunten, inflatie en te maken met wensbegrotingen. Maar wat er nu ligt, daar gaan we vanuit voor dit jaar.”

Share this page:
« Back
Back to Top