Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse Raad van Advies zet opnieuw twijfel bij realiteitsgehalte begrotings 2013

ZATERDAG, 04 MEI 2013

ORANJESTAD — Om een beter zicht te krijgen op de ‘werkelijke’ begrotingscijfers van 2013 van de gehele publieke sector heeft de Raad van Advies (RVA) zelf een berekening gemaakt. Daaruit blijkt dat het financieringstekort in ieder geval 29,4 miljoen florin hoger is dan wat de regering heeft berekend voor de begroting 2013. Wederom zet de Raad dan ook zijn twijfels bij het realiteitsgehalte van deze begroting.

Amigoe bracht gisteren dat de begroting eindelijk (negen maanden te laat) bij het parlement binnen is. Inmiddels is deze in het bezit en uit de datumstempel blijkt dat de stukken op 2 mei bij de Staten zijn ingeboekt. In een eerste verslag van de stukken is de lezen dat de regering op haar huidige koers blijft: ‘opwaardering van het product Aruba, – onder meer het afmaken van een groot aantal projecten – en tegelijkertijd het aanjagen van de lokale economie’. De regering is bovendien positief dat nu ook het lokale bedrijfsleven is aangehaakt en het dankzij het initiatief van de regering zelf ook weer investeert. Ook de koers van een ‘stringent financieel kader’ om tot een sluitende begroting van de overheid te komen, blijft de regering aanhouden, zo is te lezen in de Memorie van Toelichting.

Dat financieel kader is overigens een aangepaste versie van dat uit 2011. Het doel om het financieringssaldo (tekort) dat de regering voor de komende jaren met jaarlijks 75 miljoen florin wilde verlagen, is bijgesteld. In plaats van op een tekort van 175 miljoen florin uit te komen dit jaar, zal dat tekort hoger zijn, namelijk 223 miljoen florin. Dat had het kabinet al bekend gemaakt. Maar de Raad zegt nu dat op basis van zijn eigen berekening dat het tekort voor dit jaar nog hoger zal uitpakken, namelijk 252 miljoen florin. Het verschil komt doordat in de begroting wordt uitgegaan van een bedrage aan nationale ziektekostenverzekeraar AZV van 115 miljoen florin. Maar,zegt de Raad, in de begroting van AZV gaat de zorgverzekeraar zelf uit van een overheidsbijdrage van 144,4 miljoen florin. De Raad vraagt de regering om een uitleg, maar in het officiële antwoord (Nader Rapport) van de regering, gaat ze hier niet op in.

Wel gaat de regering in op het feit dat de Raad dus in zijn berekening om tot werkelijke begrotingscijfers te komen, ook de cijfers van de sociale verzekeringsfondsen meeneemt. Dus die van AZV (bij een tekort is de overheid namelijk wettelijk verplicht om dat tekort aan te zuiveren) maar ook bijvoorbeeld van de fondsen die de SVB beheert. Het is een feit dat deze, met name het AOV-pensioenfonds, uitgeput raken door de aanhoudende tekorten. De tekorten worden nu opgelost doordat deze aangevuld worden door de reserves van de fondsen. Maar volgend jaar zijn de fondsen dermate opgeraakt, aldus de Raad, dat de SVB een beroep moet doen om op de regering om deze tekorten (verplicht) aan te zuiveren. Het is daarom dat de Raad al jaren adviseert om deze tekorten mee te begroten in de Landsbegrotingen. Voor dit jaar is het tekort van de sociale fondsen begroot op 58 miljoen florin, aldus de RVA op basis van cijfers van SVB.

Het mee begroten van dit soort tekorten is niet de mening van de Raad alleen. Het is conform internationale richtlijnen die de Centrale Bank en ook instituten als het IMF hanteren. De regering antwoordt echter dat ze nog niet zover is. De begroting van 2013 is gebaseerd op lokale wetgeving en een ‘internationale vergelijking’ zoals de Raad met zijn berekening wenst, kan daarom niet ‘zonder meer opgaan’. De Raad loopt volgens de regering eigenlijk vooruit op de wens en ook nog te voeren discussie om internationaal aanvaarde standaarden te gaan hanteren. Eerder tekende de regering overigens wel een overeenkomst met de Nederlandse regering om tegen een lagere rente te kunnen lenen in het buitenland. Nederland eist daarbij wel dat Aruba’s financieel beleid (en ook begrotingen) aan internationale standaarden voldoen.

Share this page:
« Back
Back to Top