Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse politievakbond tekent niet voor verhoging pensioengerechtigde leeftijd

WOENSDAG, 4 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — Politiebond SPA zal niet tekenen voor een pensioenverhoging. De regering gaf begin van de week aan nog bezig te zijn met gesprekken met sociale partners, maar dat is dus niet met de politiebond.

Dat zegt voorzitter Angelo Davelaar. “Voor ons is het klaar, de leden zijn het niet eens met het protocol, dus daarom is er niet getekend.” Afgelopen vrijdag tekenden van alle vakbonden vooralsnog alleen Simar en Alvast voor het protocol voor de verhoging van de AOV-pensioenleeftijd en -premie.

Op de vraag wat er dan voor een oplossing op tafel moet komen volgens SPA, zegt de voorman: “We hebben begrip voor de situatie waarin het AOV-fonds verkeert. Maar we willen niet degene zijn die tekenen voor een leeftijdsverhoging en dat er dan met vingers naar ons gewezen kan worden.” Het is een taak, zegt Davelaar, die uiteindelijk bij de regering ligt. De regering moet haar verantwoordelijkheid ervoor nemen, niet zozeer de sociale partners.

Lerarenbond Simar staat nog steeds achter haar beslissing om voor het protocol te tekenen. De bond vroeg na de tweede overlegronde in de Sociaal Dialoog om een presentatie van de SVB over de situatie bij het AOV-fonds voor haar leden. Op basis van die informatie besloot de meerderheid van de leden om het AOV-protocol te steunen. Daarbij stelde de vakbond wel twee voorwaarden: dat de pensioenleeftijdsverhoging ook voor de ministers geldt en dat er werk wordt gemaakt van het aantal ambtenaren. Dat andere vakbonden niet hebben getekend, is een beslissing die Simar zegt te respecteren. “Dat wij er zo tegenaan kijken, betekent niet dat anderen hetzelfde moeten doen.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top