Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse parlement steunt suppletoire begroting 2012

ZATERDAG, 22 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — De Staten hebben de suppletoire begroting 2012 met een meerderheid van twaalf stemmen vóór aangenomen.

De twaalf stemmen waren van de voltallige AVP-fractie. Oppositiepartij MEP stemde tegen en eenmansfractie PDR onthield zich van stemming. PDR-leider Andin Bikker was namelijk niet tevreden over de Nota van Wijziging die Financiën-minister Mike de Meza (AVP) in de eerste antwoordronde van het parlementair debat indiende. Daarmee bedraagt de begrotingsoverschrijding nog maar 1,86 miljoen florin in plaats van 6,7 miljoen florin. De nota bevatte echter zoveel wijzigingen dat Bikker zich daarmee niet kon verenigen.

Het debat kenmerkte zich verder door flinke verwijten over en weer tussen de politieke opponenten AVP en MEP, met een duidelijke aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Kritiek uit eigen net kreeg de regering echter ook van AVP-vicefractieleider Juan David Yrausquin. In de tweede vragenronde merkte hij opnieuw op dat de regering zich niet aan de beloften houdt wat betreft het bezuinigen op personeel en goederen en diensten. En dat er dus voor de komende jaren gekozen moet worden, omdat als er niets aan de kostenkant gedaan wordt, er wel maatregelen genomen moeten worden om de inkomsten van de overheid te vergroten. Toch stemde Yrausquin voor de suppletoire begroting, omdat de regering hiermee wel laat zien dat ze werkt aan het halen van haar financiële doelstellingen. Het is echter nu wel afwachten op de begroting van 2013, aldus het Statenlid.

Premier Mike Eman (AVP) zwakte zijn betoog in de eerste vragenronde iets af en zei dat zijn kabinet wel degelijk zoekt naar een balans tussen het verbeteren van de overheidsfinanciën en het stimuleren van de economie en zorgen voor de kwetsbare groepen in de samenleving. “Er was hier echter geen vet om in te snijden zoals in Nederland of Duitsland. Spanje en Portugal hebben ook niet zoveel vet en daarom leiden de bezuinigen daar tot spanningen, het verlies van het vertrouwen in de economie waardoor de situatie slechter is geworden.” Eman bedoelt hiermee dat de Arubaanse overheid niet zoveel op haar uitgaven kon bezuinigen om zo haar financiën beter op orde te krijgen. Om alles toch te kunnen blijven betalen en om schulden af te lossen, is de overheid daardoor meer gaan lenen.

Share this page:
« Back
Back to Top