Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse minister Visser niet afwijzend over AZV voorstel voor verhogen eigen risico

DONDERDAG, 18 APRIL 2013

ORANJESTAD — De minister van Volksgezondheid en Sport, Richard Visser (AVP), staat ‘niet direct negatief’ tegenover de plannen van het Uitvoeringsorgaan AZV om het eigen risico te verhogen of te snijden in het basispakket. Onafhankelijk Statenlid Marisol Lopez-Tromp roept op tot een nationaal debat en volgens Candelario ‘Booshi’ Wever moet er direct gestart worden met controle op de AZV-uitgaven.

Dit blijkt uit onderzoek dat Amigoe deed onder de verschillende politieke partijen en bij het ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding van het recent verschenen jaarverslag door AZV. Vorige week publiceerde deze krant de standpunten van AVP, MEP en PDR. Deze week aan het woord: onafhankelijk Statenleden Tromp en Wever en minister Visser. Parlementariër Mervin Ras heeft tot op heden nog geen reactie gegeven.

Zorgvrager

AZV wil met de genoemde maatregelen kosten besparen. De zorgkosten bleken namelijk toch weer hoger dan de begroting. De nationale zorgverzekeraar wil daarom kijken of er kostenbesparing mogelijk is aan de kant van de zorgvrager in plaats van aan de kant van de zorgaanbieder.

“Ik heb als Statenlid bij de introductie van de AZV-wet destijds voor gestemd, met de gedachte en het idealisme dat vooral de minderbedeelden met deze wet gebaat zouden zijn”, zegt Tromp. “Gedurende de daaropvolgende regeerperiodes heb ik meegemaakt dat we geregeld delen van onze begrotingen moesten opofferen om tegemoet te komen aan de steeds stijgende kosten van AZV.” Tromp is ervan overtuigd dat de oplossing voor kostenstijgingen niet het verhogen van eigen risico of versmalling van het basispakket is. Zij zegt in een gesprek met Amigoe dat zij wil investeren in een nationaal debat, waarin alle kostenposten worden geëvalueerd en waarin wordt gekeken naar waar gesneden kan worden omdat het geldverspilling is en waar juist geïnvesteerd moet worden. “Zo vind ik dat we ons moeten richten op preventie, zodat we op langere termijn de kosten kunnen beheersen.”

Eigen bijdrage

Minister Visser staat niet negatief tegenover een eigen bijdrage van de burger. “In sommige gevallen maken mensen onnodig of onjuist gebruik van de zorg. Dan is de zorgvraag hoger dan noodzakelijk. Dit ongewenste gebruik van de zorg wil je afremmen en daarbij zou een financiële drempel kunnen helpen. Als voorbeeld noemt hij de spoedeisende hulp. “Als we merken dat mensen onterecht gebruik maken van deze post, dan zou een eigen financiële bijdrage kunnen helpen om dat oneigenlijke gebruik af te remmen.” Er zijn voldoende voorbeelden waarbij het invoeren van een eigen bijdrage leidde tot een gedragsverandering van de patiënt. Wel benadrukt de minister dat het ook een negatieve invloed kan hebben. “Het treft ook de mensen die geen misbruik maken van de aangeboden zorg. Daarbij zijn vooral de mensen met lagere inkomens de dupe. Zij kunnen, wanneer de eigen bijdrage wordt verhoogd, misschien geen gebruik maken van zorg die zij wel nodig hebben.” Tromp sluit zich aan bij dit laatste punt en pleit ervoor om in sommige gevallen naar het belang van het individu te kijken.

Declaratie

Ook Wever vreest voor degenen die het financieel moeilijker hebben. Toch staat hij niet afwijzend tegenover het voorstel. “Er moet iets gebeuren, want de koster rijzen de pan uit”, zegt Booshi. “Maar laten we de maatregel om het geld bij de burger te pakken, voor het laatst bewaren. Er is namelijk nog genoeg werk aan de winkel.” Zo noemt hij het declaratiegedrag van AZV. “Ze zitten daar maar en geven bakken geld uit. Ik noem het wel eens een declaratiefabriek. Het is belangrijk dat wij direct gaan werken aan de controle op deze uitgaven. Daar valt al een hoop winst te behalen.”

Genezing belemmeren

Tot slot pleit het ministerie van Volksgezondheid voor een andere vorm van eigen bijdrage. Namelijk een eigen bijdrage wanneer patiënten hun geneesmiddelen niet volgens de voorgeschreven richtlijnen innemen en op die manier hun eigen genezing belemmeren. “Als de patiënt zich niet houdt aan de therapie, dan moet hij een deel van de kosten van het geneesmiddel zelf betalen. Zo beïnvloed je het gedrag van de burger op een positieve manier.”

Share this page:
« Back
Back to Top