Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse minister ‘op zoek naar alternatieve inkomsten’ om orthodontie te vergoeden

VRIJDAG, 08 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — In reactie op de recente budgetoverschrijding voor orthodontie waardoor kinderen dit jaar geen beugels meer vergoed krijgen , legt Volkgezondheid-minister Alex Schwengle (AVP) uit dat premiebetalers er niet van uit kunnen gaan dat ze alle beloofde zorg krijgen. Tegelijkertijd zegt hij dat er gezocht wordt naar alternatieve inkomstenbronnen om de gevraagde zorg te kunnen blijven betalen.

Afgelopen zaterdag publiceerde Amigoe dat het budget voor orthodontie voor dit jaar al op is. Dat betekent dat de AZV-verzekerde geen aanspraak meer kan maken op de vergoeding die specialisten krijgen van de nationale verzekeraar. Ze moeten of wachten tot volgend jaar als AZV weer met een nieuw budget komt of uit eigen zak bijdragen alles betalen. Budgetoverschrijdingen komen vaker voor; zoals vorig jaar nog voor opname en verpleging, en labonderzoek. Amigoe wil van de minister weten of een AZV-verzekerde hier zomaar de dupe van kan worden en als premiebetaler niet gewoon recht heeft op zorg uit het basispakket.

Volgens Schwengle is het echter niet altijd vanzelfsprekend dat als je premie betaalt je daar voor krijgt wat er is beloofd: “Je zoekt naar een balans. Wat kan het land dragen en wat kan het volk betalen. Je kan alles willen maar, maar welk kostenplaatje staat daar tegenover?” De bewindspersoon legt uit dat het kabinet een aanpak voor de komende vier jaar wil waarbij het volk gaat beseffen dat er geen oneindige mogelijkheden zijn. “ Ik zou ook alles willen. Als mijn lever het niet meer doet, zou ik ook een levertransplantatie willen, maar die kost 500.000 euro. Het is de vraag: hoe ga je het bekostigen. Het levert frictie op.”

De minister geeft wel toe het moeilijk te vinden om mensen iets te ontnemen. “ Als je van te voren zegt: het is niet haalbaar, dan is het goed. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Maar als je het hebt beloofd, rekenen ze erop, het voelt als straf om hen iets af te pakken. Inleveren doet pijn.”

Over het betaalbaar houden van de zorg, gaat volgende week de discussie in de Sociaal Dialoog waarin naast de regering ook de werkgever- en werknemersorganisaties zitten. Op voorhand zegt minister Schwengle: “Ik vrees dat het geld gaat kosten. Want de werkelijkheid is dat hoe meer je wilt, hoe meer je gaat betalen. Maar je ziet ook dat de wereldcrisis op ons drukt. De mogelijkheden worden minder. De vraag aan het volk is of zij bereid zijn meer te betalen. Wil je een balans krijgen, dan moet er of meer worden betaald of minder worden gekregen.”

Alternatieven

Toch zegt de minister ook te zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen voor AZV naast de premie-inkomsten om de gevraagde zorg te kunnen blijven betalen. Welke alternatieven, kan hij nog niet kwijt. “We zitten nog in de overlegfase. Hiermee hopen we het later goed te kunnen maken.” De financiering verder van nationale zorgverzekeraar AZV is dus een van de prioriteiten voor de nieuwe minister van Volkgezondheid in deze kabinetsperiode. “Die is niet meer reëel. Het wordt tijd om realistischer te budgetteren.”

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top