Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse begroting 2013 ingediend bij parlement

VRIJDAG, 03 MEI 2013

ORANJESTAD — De Landsbegroting van 2013 ligt eindelijk bij de Staten. De regering had deze al uiterlijk op 1 september vorig jaar moeten indienen. Het kabinet-Eman zegde ook toe om begrotingen (en jaarrekeningen) voortaan op tijd in te dienen. De sluiting vorig jaar van de raffinaderij in San Nicolas gooide volgens het kabinet echter roet in het eten.

Amigoe heeft de begroting nog niet weten in te zien. Wel maakte Financiën-minister Mike de Meza (AVP) al eerder wat cijfers bekend. Begin maart gaf hij aan dat de regering in 2013 uitgaat van een financieringstekort van 4,6 procent BBP ofwel 223 miljoen florin. Beter dan verwacht, aldus de minister, en ook het economische vooruitzicht was voorspoediger.

Op 25 april maakte de Centrale Bank van Aruba echter bekend dat ze haar prognose voor de economische groei verlaagd naar 2,6 procent (reëel). Dat is fors lager dan de laatst gegeven prognose in november vorig jaar van 5,1 procent en waar het kabinet vanuit ging voor dit jaar. De begroting van 2013, zo is Amigoe verteld, is daar echter niet op aangepast, behalve wat betreft de inkomsten van bepaalde directe belastingen. Voor de andere inkomsten voor de overheid heeft Directie Financiën zelf ‘diepgaand’ onderzoek gedaan en de begroting daarop gebaseerd. De prognose van de Centrale Bank per drie maanden is te kort om consistent beleid op te baseren, zo krijgt Amigoe als uitleg te horen.

Voor de inkomsten uit indirecte belastingen zoals de bbo, heeft de directie gekeken naar de prijsniveau’s. Overigens liet het kabinet al eerder weten geen voorstander te zijn van verhoging van de bbo. Ook een nieuwe omzetbelasting invoeren zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorstelde tijdens zijn laatste (voorlopige) evaluatie van de overheidsfinanciën, wijst het kabinet af. De inkomsten voor overheid moeten komen door groei van de economie, een koers die premier Mike Eman (AVP) al vanaf het aantreden van zijn kabinet heeft ingezet. Het kabinet wil die groei bereiken door investeringen in grote (met name infrastructurele) projecten en door burgers meer koopkracht te geven.

De lagere economische groei betekent in ieder geval niet, krijgt Amigoe vanmorgen te horen, dat er extra belastingen komen. Behalve dan de milieubelasting voor hotels die al eerder was aangekondigd na het akkoord met de sociale partners in de Sociaal Dialoog hierover. Verder liet het kabinet al weten dat het blijft bezuinigen op de overheidsuitgaven. Begin maart sprak de Financiën-minister over 100 miljoen florin aan bezuinigingen. Waarop exact bezuinigd wordt, moet nog uit de begroting van 2013 blijven.

Share this page:
« Back
Back to Top