Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse 0verheid wil duidelijkheid in zaak gedetineerden KIA

DINSDAG, 11 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — Land Aruba gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding tussen de gedetineerden van het Korrektie Instituut Aruba (KIA) en de overheid. Dat heeft landsadvocaat Annemarie Verblackt gisteren aan Amigoe laten weten. Niet omdat de overheid niets wil doen voor gedetineerden, maar omdat het vonnis op sommige punten te vaag is.

“Op sommige vlakken is de uitspraak voor meer uitleg vatbaar”, aldus Verblackt. En dan doelt de advocaat met name op de eisen die gesteld zijn in het vonnis over het zorg dragen voor studie-, werk- en sportmogelijkheden. Het is dus niet zo dat het Land niets wil doen voor de gedetineerden, benadrukt ze. In het vonnis van 31 oktober staat namelijk beschreven dat gedetineerden binnen zes maanden van de overheid de gelegenheid moeten krijgen om gedurende minimaal vier uur per dag (zaterdag en zondag niet inbegrepen) een studie te volgen dan wel werk te verrichten. Daarnaast moet de overheid voorzien in een ‘voldoende uitgeruste fitnessruimte’ waar de gedetineerden kunnen trainen. En de gevangenen moeten één uur per dag begeleide sporttraining kunnen volgen, hetzij binnen hetzij buiten de fitnessruimte.

Vaag

Advocaat Verblackt geeft aan dat dagbesteding voor gedetineerden belangrijk is. Maar de vraag is waarop het genoemde aantal uren voor studie, werk en sport gebaseerd is.“En betreft het dan zelfstudie of moet de KIA voorzien in lessen?” Als het lessen betreffen, dan heeft dit gevolgen voor de organisatie binnen KIA en ook voor de overheid als het gaat om kosten. “Het Land Aruba wil meer duidelijkheid over deze punten, deze zijn nu te vaag.”

De gedetineerden spanden vorig jaar een zaak aan tegen de overheid omdat op bepaalde afdelingen regenwater de cellen binnenkomt. Toen besloot het Gemeenschappelijk Hof dat de overheid binnen zes maanden de cellen regenvrij moest maken. Omdat de situatie volgens de gedetineerden eerder verslechterde dan verbeterde en zij meer meer aan de kaak wilden stellen, spande een aantal gevangenen opnieuw een kort geding aan. Na bezoek aan de bewuste cellen in KIA en een hoorzitting aldaar, sprak de rechter op 31 oktober het vonnis uit.

Share this page:
« Back
Back to Top